Skočiť na hlavný obsah

Gioacchino Rossini: POPOLUŠKA

Operná rozprávka

Premiéra
Dĺžka predstavenia
85 minút s 1 prestávkou
Miesto predstavenia
Historická budova

Popoluška talianskeho skladateľa G. Rossiniho je projektom dvoch profesionálnych košických divadelných inštitúcií – opery Štátneho divadla Košice a Bábkového divadla. Po hudobnej stránke sa jedná o majstrovské dielo, ktorého kvality preveril čas i diváci a príbeh zaznávanej siroty s dobrým srdcom je všeobecne známy aj zo slovenských reálií – nakoniec vlastnú rozprávkovú verziu poznáme aj z Dobšinského zbierky Prostonárodných slovenských povestí. Napriek tomu, že príbeh o Popoluške je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní, predsa len je operná verzia trochu odlišná. Vyznačuje sa nielen originálnym motivickým spracovaním, ale predovšetkým vynikajúcim hudobným pretlmočením a humorom, ktorý je podporený netradičným spojením dvoch diametrálne odlišných divadelných žánrov – opery a bábkového divadla. Tieto dva zdanlivo nezlučiteľné svety sú osobitým spojením tradičného sveta bábkohercov v polohe herecky-animátorskej a čarovného sveta opery reprezentovaného speváckymi výkonmi sólistov – všetko v sprievode živého orchestra. Snaha inscenátorov spočíva vo vytvorení pútavej, nekaždodennej a vskutku originálnej inscenácie, ktorá je určená a blízka predovšetkým detskému divákovi. Táto rozprávka prekročí bežné prevádzkové kritériá oboch divadelných inštitúcií, hravou a jednoduchou edukatívnou formou poodhalí zložité zákutia opery – to všetko v jeden večer a na jednom javisku.

Hudobné naštudovanie a dirigent:Igor Dohovič
Réžia, preklad, úprava libreta, scenár:Pavel Uher
Scéna, kostýmy, filmové dokrútky: Irena Marečková
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Dramaturg:Ľubomír Šárik
Pohybová spolupráca:Andrii Sukhanov 
Asistenti réžie:Peter Orgován, Nina Rašiová
Koncertní majstri:Peter Michálik
Korepetítori:Júlia Grejtáková, Jan Novobilský
Inšpicienti:Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Text sledujú:Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková
Kostýmová výprava pod vedením:Bábkové divadlo
Javisková technika pod vedením:Martin Ondrejka
Stavba:Ivan Mikloš
Zvuk: Tomáš Šemrák
Vlásenky, rekvizity:Eva Bačová, Oľga Trnčáková
Garderóba: Tünde Bodová

Spoločná produkcia Bábkového divadla v Košiciach a Štátneho divadla Košice

Don Magnifico:Marián Lukáč/Peter Creek Orgován
Clorinda:Michaela Várady/Eva Ryšáková Cibulová
Tisbe:Lenka Čermáková/Erika Molnárová
Angelina (Popoluška)Gabriela Hübnerová/Mariana Bódyová
Princ Ramiro:Anton Baculík/Juraj Fotul
Komorník Dandini:Marek Gurbaľ/Andrej Sisák
Čarodejník Alidoro:Michal Onufer/Miroslav Kolbašský
Asistentka kúzelníka:Beáta Dubielová
Tanečnica a tanečník:Peter Rolik