Skočiť na hlavný obsah

Ing. Ondrej Bernát

Ing. Ondrej Bernát

riaditeľ ekonomického a administratívno-právneho útvaru

Kristián Stoľár

Kristián Stoľár

asistent riaditeľa ekonomického a administratívno-právneho útvaru

Ing. Angela Maďarošová

Ing. Angela Maďarošová

vedúci ekonomického úseku

Eva Petrovová

Eva Petrovová

finančný účtovník

Ing. Mária Lopatová

Ing. Mária Lopatová

finančný účtovník

Ing. Agnesa Krčíková

Ing. Agnesa Krčíková

vedúci oddelenia rozpočtu a financovania

Ľuboslava Hajduová

Ľuboslava Hajduová

pokladník - účtovník

Ing. Anna Matusáková Schnürerová

Ing. Anna Matusáková Schnürerová

referent oddelenia rozpočtu a financovania

Mgr. Lucia Hrindová

Mgr. Lucia Hrindová

manažér personalistiky a miezd

Marieta Vašková

Marieta Vašková

mzdový účtovník

Ing. Anna Bobková

Ing. Anna Bobková

mzdový účtovník

Ing. Katarína Turčík, PhD.

Ing. Katarína Turčík, PhD.

vedúci administratívno-právneho úseku

JUDr. Zuzana Šothová

JUDr. Zuzana Šothová

manažér pre zmluvné vzťahy

Renáta Komarovská

Renáta Komarovská

referent pre verejné obstarávanie a referent zdravotnej služby

Kamila Jakabová

Kamila Jakabová

referent pre registratúru

Mgr. art. Zuzana Spišiaková

Mgr. art. Zuzana Spišiaková

referent pre digitalizáciu umeleckého archívu