Skočiť na hlavný obsah

Igor Dohovič

Vzdelanie a pedagógovia:

 • Gymnázium Šrobárova Košice (1987-1991)
 • Konzervatórium Košice (1992), husle, pedagóg: Š. Demeter
 • Hudobná akadémia Ľvov, Ukrajina (1992-1997), husle, pedagóg: Bohdan Kasjkiv, operno - symfonické dirigovanie, pedagóg: Jurij Luciv
 • Hudobná akadémia, Ľvov, Ukrajina (1997) - doktorát

Pracovné skúsenosti:

 • Štátne divadlo Košice, dirigent (od roku 1997), šéfdirigent (2001-2008)
 • Hudobný riaditeľ a dirigent sláčikového orchestra Musica Iuvenalis, Košice
 • Hosťujúci dirigent: Štátna filharmónie Košice, Bydgoszcz filharmónie, Lublinskej filharmónie, Poznaňského operného divadla, operného štúdia Hudobnej akadémie Ľvov, Operného divadla Spoleto, Komornej opery Krakow, Operného divadla Krakow, Komorného orchestra Miskolc, Krakowskej Filharmónie, Cienstochowskej Filharmónie (od 1999)
 • Stály hosťujúci dirigent festivalu „Viva il canto" v Poľsku, Cieszyn (od 2003)
 • Hosťujúci dirigent operného festivalu v Miskolci, Maďarsko, (od 2005)

Koncertná a hudobná činnosť:

 • Člen dirigentskej asociácie Conductor's guild, Inc. (od 1999)
 • 2001-2002 - Autor a realizátor projektu koncertov pre mládež „Klasická a rocková hudba sa vzájomne nevylučujú", ktorí za dva roky videlo viac ako 12 500 mladých ľudí
 • 2002 – Finalista 6. medzinárodnej dirigentskej súťaže Cadaques v Barcelona
 • 2003 – Režisér a dirigent novej produkcie Krásovej opery
 • 2003 – Víťaz 10. ročníka súťaže pre mladých dirigentov Európskej únie v talianskom Spolete
 • 2004 – Otvárací koncert Stredoeurópského festivalu v Žiline
 • 2004 – Hudobné naštudovanie a realizácia opery G. Rossiniho Talianka v Alžíri v rámci opernej sezóny v talianskom Spolete
 • Počas 15 rokov viac ako 250 symfonických koncertov a 600 operných, muzikálových a baletných predstavení
 • Brundibár
 • Autor projektu a generálny riaditeľ festivalu „Opera ako ju nepoznáme" (od 2005)
 • 2007 – člen poroty na 2. ročníku medzinárodnej súťaže operných dirigentov v rumunskom Cluji.
 • Riaditeľ a hlavný organizátor Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov „Šengenský poludník" (od 2009)
 • Zástupca Federácie Eurochestries - Federácia festivalov mládežníckych orchestrov z Francúzska pre východnú a strednú Európu (od 2010)
 • Umelecký riaditeľ festivalu Košická opereta (od 2010)
 • Autor a spoluautorov národných a medzinárodných projektov, ktoré sa od roku 2008 úspešne uchádzali o príspevky z EU, MK SR, Nórskych grantov, programov Interreg a ENPI, Pro cultura.
 • Ako hosťujúci dirigent vystúpil na mnohých koncertoch a festivaloch v Belgicku, Portugalsku, Taliansku, Španielsku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Škótsku, Ukrajine, Japonsku, Francúzsku, Nemecku
 • Počas 15 rokov viac ako 250 symfonických koncertov a 600 operných, muzikálových a baletných predstavení