Skočiť na hlavný obsah

UPOZORNENIE: Pri používaní e-mailových adries vymažte zátvorky okolo znaku @, slúžia ako ochrana proti spamovacím robotom.

Spojovateľka +421 55 245 22 00
Fax +421 55 245 22 12

Úsek generálneho riaditeľa:

Mgr. art. Igor Dohovič
generálny riaditeľ
+421 55 245 22 02
igor.dohovic(@)sdke.sk
Ing. Ondrej Bernát
vedúci úseku generálneho riaditeľa
+421 55 245 22 22
ondrej.bernat(@)sdke.sk
Kamila Jakabová
asistent generálneho riaditeľa
+421 55 245 22 02
sekretariat(@)sdke.sk
JUDr. Katarína Širillová
podnikový právnik
+421 55 245 22 03
pravnik(@)sdke.sk
Darina Čížková
referent verejného obstarávania a kontroly
+421 55 245 22 10
darina.cizkova(@)sdke.sk
Mgr. Branislav Pešák
počítačový technik
+421 55 245 22 99
admin(@)sdke.sk

Činohra ŠD Košice:

Mgr.art. Milan Antol
riaditeľ činohry
+421 55 245 22 30
milan.antol(@)sdke.sk
Mgr. Peter Himič, PhD.
dramaturg činohry
+421 55 245 22 00
peter.himič(@)sdke.sk
Bc. Antónia Pitoňáková
tajomník činohry
+421 55 245 22 29
antonia.pitonakova(@)sdke.sk
Ing. Beáta Harhovská
produkčná činohry
+421 55 245 22 14
beata.harhovska(@)sdke.sk

Opera ŠD Košice:

Mgr. Karol Kevický
riaditeľ opery
+421 55 245 22 13
karol.kevicky(@)sdke.sk
Mgr. Zuzana Kundrátová
produkčná opery
+421 55 245 22 08
produkcny.opera(@)sdke.sk
Jana Gregová
tajomník opery
+421 55 245 22 05
jana.gregova(@)sdke.sk
MgA. Lukáš Kozubík
zbormajster
+421 55 245 22 05
lukas.kozubik(@)sdke.sk
Fax +421 55 245 22 25

Balet ŠD Košice

Andrii Sukhanov
riaditeľ baletu
+421 55 245 22 06
andrii.sukhanov(@)sdke.sk
Alexander Skopintsev
tajomník baletu
+421 55 245 22 06
alexander.skopintsev(@)sdke.sk
Fax +421 55 245 22 07

Útvar marketingu

Ing. Rastislav Pistrák
riaditeľ útvaru marketingu
+421 55 245 22 40
rastislav.pistrak(@)sdke.sk
Obchodné oddelenie
Mgr. Lenka Papugová
vedúci obchodného odd. a projektový manažér
+421 55 245 22 24
lenka.papugova(@)sdke.sk
PhDr. Nina Rašiová
manažér predaja
+421 55 245 22 32
nina.rasiova(@)sdke.sk
Ing. Adela Mihaľová, DiS.art.
manažér predaja
+421 55 245 22 42
+421 905 467 243
adela.mihalova(@)sdke.sk
Mgr. art. Zuzana Spišiaková
grafik
+421 55 245 22 33
marketing(@)sdke.sk
Ing. Oskár Szabo, PhD.
koordinátor propagácie
+421 55 245 22 28
oskar.szabo(@)sdke.sk
Mgr. Svjatoslav Dohovič
web editor - PR
+421 917 489 642
sdohovic(@)gmail.com
Odd. divadelnej prevádzky
Juraj Grega
vedúci odd. divadelnej prevádzky
+421 55 245 22 04
juraj.grega(@)sdke.sk
Denná pokladňa
predpredaj vstupeniek
+421 55 245 22 69
sales(@)sdke.sk

Ekonomický útvar

Ing. Angela Maďarošová
riaditeľ ekonomického útvaru
+421 55 245 22 16
angela.madarosova(@)sdke.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Agnesa Krčíková
vedúci ekonomického odd.
+421 55 245 22 15
rozpoctar(@)sdke.sk
Ing. Mária Lopatová
finančný účtovník
+421 55 245 22 17
fin.uct(@)sdke.sk
Eva Petrovová
finančný účtovník
+421 55 245 22 17
fin.uct(@)sdke.sk
Ľuboslava Hajduová
pokladník - účtovník
+421 55 245 22 38
pokladnik(@)sdke.sk
Ing. Anna Matusáková Schnürerová
referent ekonom. odd.
+421 55 245 22 15
anna.schnurerova(@)sdke.sk
Oddelenie práce a mzdy
Ing. Gabriela Dankovičová
vedúci oddelenia PaM
+421 55 245 22 20
pam(@)sdke.sk
Bc. Viera Šromovská
personalista
+421 55 245 22 19
personalne(@)sdke.sk
Marieta Vašková
mzdový účtovník
+421 55 245 22 21
marieta.vaskova(@)sdke.sk

Útvar technickej prevádzky

Ing. Ivan Král
riaditeľ útvaru techn. prevádzky
+421 55 245 22 36
sprava.majetku(@)sdke.sk
Ľudmila Sabolčáková
vedúci odd. hosp. prevádzky
+421 55 245 22 35
ludmila.sabolcakova(@)sdke.sk
Ján Halaga
vedúci odd. údržby
+421 55 245 22 73
jan.halaga(@)sdke.sk
Miroslav Leško
vedúci oddelenia dopravy
+421 55 245 72 07
miroslav.lesko@sdke.sk
Ing. Janette Molčáková
referent pre evidenciu majetku
+421 55 245 22 34
janette.molcakova(@)sdke.sk
Juliana Szabová
administratívny zamestnanec MTZ a zásobovač
+421 55 245 22 18
juliana.szabova(@)sdke.sk
Úsek javiskovej techniky
Martin Ondrejka
vedúci úseku javiskovej techniky
+421 55 245 22 55
martin.ondrejka(@)sdke.sk
Bc. Iveta Verníčková
referent pre umel.prevádzku
zásobovač
+421 245 22 18
iveta.vernickova(@)sdke.sk

Útvar kostýmovej
a scénickej výpravy

Mgr. art. Jaroslav Daubrava, ArtD.
riaditeľ útvaru kost. a scén. výpravy
+421 55 245 72 04
jaroslav.daubrava(@)sdke.sk
Divadelné dielne - Južná trieda +421 55 245 72 00