Skočiť na hlavný obsah

Peter Michálik

Vzdelanie:

 • 1992-1998- Konzervatórium Bratislava, Bohdan Warchal ml.
 • 1998- 2003- VŠMU Bratislava, Alexander Jablokov

Kurzy:

 • Yigal Tuneh (koncertný majster Israel Philharmonic Orchestra)
 • Grigorij Dobrinec (koncertný majster filharmónie Minsk)
 • Eduard Grach
 • Misha Furman

Súťaže:

 • 1996 - 3. Miesto v druhej kategórii Súťaže Slovenských konzervatórií.
 • 1998 - čestné uznanie v druhej kategórii Súťaže Slovenských konzervatórií.

Koncertná činnosť:

 • 2002 - Sólový koncert Alexandra Glazunova v Slovenskom rozhlase v sprievode orchestra
 • Slovenského rozhlasu.
 • Počas štúdia 1996-2000 člen orchestra Musica Aeterna.
 • Od roku 2000 člen orchestra Solamente Naturali.
 • 2001- turné v Japonsku ( Slovak strings soloists).
 • 2004- spolupráca s Boston Eary Music Festival.
 • 2003-2007 člen orchestra Solistes Europeéns Luxemburg a Schengen Chamber Orchestra, dir.
 • Jack Martin Händler, spolupráca s umelcami napr. Nikolaj Znaider, Mischa Maisky, Gil Shaham,
 • Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Vadim Repin a Julia Fisher.
 • 2004-2006 člen kvarteta Mitteleuropean Baroque Orchestra Rovereto (Taliansko).
 • Od roku 2006 - koncertný majster orchestra opery a baletu ŠDKE.
 • Od roku 2012 - hosťujúci člen orchestra Holland Baroque.
 • Dva koncerty pre holandského kráľa s týmto orchestrom: Harlem - Holandsko 2014
 • Ottawa - Kanada 2015
 • WDR Funkhausorchester Köln - hosťovanie ako koncertný majster 2016.
 • Musica Florea
 • Haydn synfonieta Wien
 • Wiener symfonie orchester
 • Rezident orchester Wien
 • ŠKO Žilina
 • Realizovanie mnohých CD nosičov s vyššie uvedenými telesami.

Umelecké pôsobenie: Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Luxembursko,
Holandsko, Belgicko, Japonsko,Kanada.

Pedagogická činnosť:

 • Od roku 2013 - pedagóg hry na husliach na Konzervatóriu Košice.