Skočiť na hlavný obsah
Názov pracovného miesta: umelecký zámočník

Miesto výkonu práce: Sklady a dielne, Južná trieda 60, Košice

Náplň práce:  Zhotovovanie scénických dekorácií, výroba kovového nábytku, výroba rekvizít

Funkčný plat: od 593,00 EUR

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné odborné vzdelanie - odbor umeleckoremeselné spracúvanie kovov alebo stredné odborné vzdelanie – odbor zámočník

Osobitný kvalifikačný predpoklad: zváračský preukaz pre zváranie elektrickým oblúkom

Termín nástupu: ihneď

Pracovná doba: od 7,00 do 15,00 hod.

Kontakt: p. Dušan Tažik, ved. zámočníckej, stolárskej a čalúnnickej dielne,  č.t. 0911240880.

********

Názov pracovného miesta: osvetľovač

Miesto výkonu práce: Historická budova ŠD Košice

Náplň práce: Zostavovanie svetelného scenára predstavenia, obsluha svietidiel, inštalácia svetelnej techniky

Funkčný plat: od 650,00 EUR

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné odborné vzdelanie – odbor elektro

Osobitný kvalifikačný predpoklad: platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v zmysle § 16 zák.č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach do 1000V (nutnosťou)

Termín nástupu: ihneď

Pracovný čas: nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, priemerne 37,5/týždeň

Kontakt: p. M. Ondrejka, ved. úseku javisk. techniky, č.tel.0915846482,e-mail: martin.ondrejka @ sdke.sk