Skočiť na hlavný obsah

Názov pracovného miesta: osvetľovač

Pracovné miesto vo verejnom záujme

Funkčný plat v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a podnikovej kolektívnej zmluvy

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu s možnosťou predĺženia na neurčitý čas

Pracovný čas: nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, priemerne 37,5 hod. týždenne

Dátum nástupu: dohodou

Náplň práce: Nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na domácej aj cudzej scéne

Kvalifikačný predpoklad:  ÚSO, odbor elektro a platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v zmysle § 16 zák.č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Osobnostné predpoklady:

spoľahlivosť, dochvíľnosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný prístup k práci

Kontakt:

p. M. Ondrejka, vedúci úseku javiskovej techniky, č.tel.0915846482,e-mail: martin.ondrejka@sdke.sk