Skočiť na hlavný obsah
Názov pracovného miesta: osvetľovač

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice

Funkčný platpodľa zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 7. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné odborné vzdelanie – odbor elektro

Osobitný kvalifikačný predpoklad: platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v zmysle § 16 zák.č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach do 1000V (nutnosťou)

Termín nástupu: ihneď

Pracovný čas:  nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, priemerne 37,5/týždeň

Kontakt: p. M. Ondrejka, ved. úseku javisk. techniky, č.tel.0915846482,e-mail: martin.ondrejka(@)sdke.sk