Skočiť na hlavný obsah
Názov pracovného miesta: umelecký zámočník

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice, Sklady a dielne, Južná trieda 60, Košice

Náplň práce: Zhotovovanie výtvarne náročných konštrukcií scénických dekorácií, výroba zložitého kovového nábytku, výroba rekvizít

Funkčný plat: podľa zák.č. 553/2003 Z.z. o odmeň. niekt. zamestn. pri výkone práce vo verej. záujme, 6. pl. trieda, osobitná stupnica, 3. riziková kategória.

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné odborné vzdelanie -  odbor umeleckoremeselné spracúvanie kovov  alebo stredné odborné vzdelanie – odbor zámočník

Osobitný kvalifikačný predpoklad: zváračský preukaz pre zváranie elektrickým oblúkom

Dátum nástupu: ihneď

Pracovná doba: od 7,00 do 15,00 hod.

Kontakt: p. Dušan Tažik, č.t. 055 245 72 10, 055 245 72 05

*****

Názov pracovného miesta: zvukár

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice

Náplň práce: Tvorí umelecko-akustickú zložku umeleckého diela podľa zámerov režiséra so zodpovednosťou za umeleckú úroveň a technickú úroveň. Spracúva analógový a digitálny záznam zvuku z rôznych druhov nosičov vrátane strihu, vykonáva nevyhnutné technické úpravy. Nastavuje a obsluhuje zariadenia pre tvorbu zvukov elektronickou cestou, usmerňuje prevádzku súboru elektronických štúdiových a prenosných zariadení a zariadení pre magnetický záznam a reprodukciu zvuku.

Funkčný plat: podľa zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 10. pl. trieda, osobitná stupnica.

Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa – vzdelanie technického alebo hudobného zamerania výhodou.

Dátum nástupu: 3.11.2017

Pracovný čas: nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Kontakt: Mgr. Tomáš Šemrák, č.t. 055 245 22 57

*****

Názov pracovného miesta: elektroúdržbár

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice

Náplň práce: Vykonávanie,   usmerňovanie   a kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení, elektrických a elektrotechnických systémov javiskovej techniky.

Funkčný plat:  podľa zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie – odbor elektro alebo stredné odborné vzdelanie – odbor elektro

Osobitný kvalifikačný predpoklad: platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v zmysle § 16 zák.č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach do 1000V  v rozsahu § 22 - 23 (nutnosťou)

Termín nástupu: 1.1.2018

Pracovný čas: nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, priemerne 37,5/týždeň

Kontakt: p. J. Halaga, tel.č.: 0552542273, +421 915 833 486, e-mail: jan.halaga(@)sdke.sk

*****

Názov pracovného miesta:  stavač scénických dekorácií

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice

Náplň práce: Samostatné postavenie členitých a veľkorozmerných realistických javiskových scénických výprav na točni vrátane obsluhy veľkej a zložitej mechanizácie (napr. točne s premenlivými polohami), odborná oprava zložitých scénických dekoračných prvkov

Funkčný plat: podľa zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačný predpoklad:  stredné vzdelanie

Termín nástupu: 1.1.2018

Pracovný čas: nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, priemerne 37,5/týždeň

Kontakt:  M. Ondrejka, tel. č. 0552542256, +421915846482, martin.ondrejka@sdke.sk