Skočiť na hlavný obsah
Komický balet
Pozývame Vás do divadelného kina na autorský komický balet  režiséra a choreograja, ktorý mal svetovú premiéru 4. mája 2007 a patrí k najúspešnejším inscenáciám ŠDKE posledných desaťročí. Je ocenená dvoma DOSKAMI - najlepšia inscenácia sezóny 2006/2007 a najlepšia réžia sezóny 2006/2007.  
Satirická takmer politická fraška
Pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho klasika uviedla činohra Štátneho divadla Košice 23. novembra 2012 nové naštudovanie známej komédie Najdúch, ktorá sa už dlhšiu dobu neobjavila na slovenských javiskách.
Svetová premiéra pôvodnej slovenskej hry venovanej 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla
Inscenácia s názvom Borodáč je súčasťou osláv 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku. Janko Borodáč patrí k dôležitým zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla a je nerozlučne spätý so vznikom SND, ale i so Štátnym divadlom Košice. Turbulentný profesionálny, ale aj osobný život je dôležitým pohľadom na dejiny slovenského divadla, na politiku, na myslenie o kultúre, na uvažovanie o etike i estetike medzi rokmi 1920 až 1980.
Hra súčasného nemeckého dramatika
„Vy a my – žijeme v paralelných svetoch... je to tak, žijeme v paralelných svetoch..." Pred dvadsiatimi rokmi Frank a Leyla na niekoľko okamžikov uverili, že pochádzajú z toho istého sveta, z jednej spoločnosti. Áno, žili v jednej spoločnosti, ale tá spoločnosť mala dve tváre, a teraz, po dvadsiatich rokoch má tých tvárí ešte viac. 
Košická premiéra opery podľa Goetheho
Utrpenie mladého Werthera, román J. W. Goetheho o ušľachtilom a vášnivom mládencovi, ktorý sa zmieta v strastiach nešťastnej lásky, až si napokon zvolí dobrovoľnú smrť. Tento príbeh zapôsobil v Nemecku na sklonku 18. storočia ako malé zemetrasenie: stal sa „kultovou“ knihou vtedajšej mladej generácie a zásadne ovplyvnil jej životný pocit. Werther sa stal stelesnením nespútanej citovosti, ktorá sa oslobodzuje z pút spoločenských konvencií.
Nový autorský projekt košického baletu
Biografický príbeh umelca, ktorý zmenil svet tanca.