Skočiť na hlavný obsah

Balet Štátneho divadla Košice – riaditeľ baletu Andrii Sukhanov, vypisuje konkurz na pozície: sólistka baletu , sólista baletu a zbor baletu v sezóne 2017/2018.

Požadujeme  profesionálne tanečné vzdelanie s diplomom.

Vašu žiadosť  (podrobný profesný životopis, portrét a tanečné fotografie ) posielajte na adresu: balet @ sdke.sk

Dátum konkurzu :  individuálne po dohovore

Telefónny kontakt: + 421 905 371 647,  mail:  balet @ sdke.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ballet State theatre Košice - director of ballet Andrii Sukhanov is looking for new dancers to position: SOLOIST of ballet and CORPS DE BALLET of the season 2017/2018.

Dancers are required to have professional dance education with a diploma.

Please submit your application (detailed career CV ,   portrait and dance photos)

 to :   balet@sdke.sk

DATE of Audition:  according to individual  consultation

Phone contact : + 421 905 371 647 ,  mail:   balet@sdke.sk