Skočiť na hlavný obsah

Riaditeľ baletu Národného divadla v Košice vypisuje konkurz na pozíciu sólista/sólistka a člen/členka zboru baletu pre divadelnú sezónu 2024/2025. Konkurz je dvojkolový.

Vyžaduje sa vysoká úroveň v technike klasického tanca a moderného tanca.

Podklady nám prosím posielajte na emailovú adresu balet@sdke.sk a to do 12. mája 2024

Termín konkurzu: 25. máj 2024 o 11:00 hod. v priestoroch Národného divadla Košice ul. Hlavná 58, 04001, Košice

Požadujeme:

• Plný umelecký životopis

• Portrétna fotografia

• Tanečne fotografie

• Videoukážka: tréning/variácia ( klasická a moderna)

• Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) https://docs.google.com/.../1Bn4QKcdwrEFqNfR6Muk0.../edit...

• Adresa trvalého pobytu, e-mail a telefónny kontakt

Na základe výsledkov z prvého kola Vám oznámime emailom informácie o Vašom postupe do druhého kola.

Akceptujú sa iba kompletne prihlášky.

*****

The General Director of the National Theatre Košice is holding an audition for the position of a soloist (female/male soloist) and member of the Ballet Corps (female/male ballet-dancer) for the theatre season 2024/2025. The audition is a two-round contest.

High quality performance is required in both, classical dance technique and modern dance technique.

The below documentation should be sent to the following address balet@sdke.sk no later than 12 th May 2022.

Audition date: 25 th May 2022 at 11:00 a.m. In the premises of the National theatre Kosice, Hlavná str. 58, 04001, Kosice, Slovak republic

Required documentation:

• Brief artist CV

• Portrait photo

• Dance photos

• Video sample: training /performance ( classical and modern)

• Consent for the processing of personal data (GDPR)

https://docs.google.com/.../1cQk21ibIfCTlCiEgG3k6.../edit...

• Permanent residence, e-mail and telephone contact.

Following the results of the first-round audition, you will be informed, via e-mail, on your advancement to the second-round.

Only complete applications are accepted.