Skočiť na hlavný obsah

Divadlo na skúšky vytvorilo sociálne „bubliny“

Štátne divadlo Košice vzhľadom na aktuálnu situáciu a nepriaznivý vývoj pandemickej situácie na Slovensku pozastavilo predaj vstupeniek na predstavenia, ktoré sú naplánované po 14. novembri 2020, kedy by mal na Slovensku skončiť aktuálne platný núdzový stav. Veríme, že sa nám spoločnými silami a zodpovednosťou podarí zvrátiť druhú vlnu pandémie koronavírusu a hneď, ako to bude možné, nielen obnovíme predaj vstupeniek, ale opäť sa budeme môcť spolu stretnúť v divadle.    

Skúšobný proces v divadle pokračuje aj po sprísnení opatrení od 15. októbra. „Divadelné, tanečné, spevácke, či iné hudobné súbory môžu skúšať a vysielať predstavenia v online forme. Najnovšie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nevzťahujú na chod samotných inštitúcií. Znamená to, že skúšanie v divadlách, orchestroch a následná online prezentácia, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, nie je hromadným podujatím,“ informovalo Ministerstvo kultúry SR. Umelecké súbory ŠDKE tak pokračujú v prípravách premiér naplánovaných na druhú polovicu novembra – Donizettiho opery Roberto Devereux, novej autorskej baletnej inscenácie Ondreja Šotha Rudolf Nurejev a činohernej inscenácie hry súčasného nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga Čierna voda.    

Skúšobný proces v divadle sa riadi sa Pandemickým plánom, ktorý divadlo konzultovalo s RÚVZ a vznikol pod gesciou jeho riaditeľky MUDr. Dietzovej. V rámci opatrení prijatých Krízovým štábom ŠDKE pod vedením generálneho riaditeľa Ondreja Šotha vznikli v divadle zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou. Na vytvorenie bezpečných sociálnych „bublín“ sú využívané všetky priestory divadla – Malá scéna, Historická budova aj skúšobné priestory v administratívnej budove.

Hneď po zistení prvých potvrdených prípadov pozitívne testovaných zamestnancov pred niekoľkými týždňami ŠDKE pripravilo viacero opatrení a bezpečnosť zamestnancov je zabezpečená vo viacerých fázach. Okrem už spomínaných sociálnych „bublín“ divadlo pri všetkých vstupoch do jednotlivých budov využíva skenery SANOstation v slovenskom designe a od slovenského výrobcu, ktoré okrem merania telesnej teploty zaznamenávajú aj správne použitie rúška a upozorňujú na potrebu dezinfekcie. Všetky priestory divadla boli opakovane celoplošne dezinfikované, divadlo pripravuje aj nákup mobilných dezinfekčných jednotiek využívajúcich špičkovú japonskú technológiu rozprašovania suchej hmly.

Väčšina pozitívne testovaných zamestnancov ŠDKE bola bezpríznaková, absolvovala povinnú karanténu a postupne sa vracia do pracovného procesu. Vďaka rýchlej reakcii Krízového štábu ŠDKE a okamžitým opatreniam sa podarilo zastaviť šírenie koronavírusu, ktorý bol do divadla importovaný cez rodinné kontakty. Určite k tomu prispela aj skutočnosť, že Štátne divadlo Košice ako jediné divadlo na Slovensku v rámci prevencie šírenia koronavírusu v pravidelných intervaloch testuje svojich zamestnancov na koronavírus pomocou rýchlotestov, ktoré boli zakúpené z prostriedkov vyčlenených zriaďovateľom, Ministerstvom kultúry SR.