Skočiť na hlavný obsah

Sergej Prokofjev: PETER A VLK

Interaktívna hudobná rozprávka pre deti a ich rodičov

Premiéra
Dĺžka predstavenia
60 minút
Miesto predstavenia
Malá scéna

Predstavenie je primárne určené pre poslucháčov, divákov,  predškolského veku a prvých ročníkov prvého stupňa základných škôl. Samozrejme keď prídu na predstavenie starší žiaci, alebo rodičia s deťmi, tak sa spôsob komunikácie s divákmi prispôsobuje a nie je problém toto predstavenie odohrať takým spôsobom, aby splnilo svoj cieľ.

Samotná hudobná rozprávka Sergeja Prokofjeva, ozrejmuje jednoduché fungovanie orchestra, prácu s motívmi a predstavuje základné hudobné nástroje v orchestri. Predstavenie by malo  byť obohatené o interaktívnu komunikáciu s deťmi-divákmi, ktorí by sa zapájali do vytvárania samotného deja rozprávky, postáv ktoré charakterizujú hudobné nástroje, vytvárania priestoru, kde sa príbeh odohráva, malý súťažný test o hudobných nástrojoch a pod.

Malo by ísť o aktívnu účasť divákov, aby použili svoju kreativitu a fantáziu a spolu s moderátorom , orchestrom a hudbou pána Prokofjeva prežili príbeh smelého chlapca Petra a jeho zvieracích pomocníkov.

Podľa veku divákov by sa prispôsoboval aj objem informácií, ktoré by odzneli. Od jednoduchého pomenúvania hudobných nástrojov, až po napríklad fungovanie orchestra, načo je nutný dirigent a podobne. Deti by si mohli odskúšať napríklad dirigovanie telesa, alebo riešiť zvukové hudobné hádanky , možností ako varírovať základnú stavbu je naozaj dosť.

Martin Vanek

Moderátor:Martin Vanek
Dirigent:Igor Dohovič

Účinkuje orchester Opery Štátneho divadla Košice