Skočiť na hlavný obsah

Ludwig van Beethoven: FIDELIO

Jediná opera geniálneho skladateľa

Premiéra
Miesto predstavenia
Historická budova

Jediná opera významného skladateľa Ludwiga van Beethovena sa dočkala hneď troch rôznych verzií, a troch samostatných premiér. Avšak až tá posledná, z roku 1814, na ktorej skladateľ pracoval 12 rokov, získala všeobecný obdiv a bola prijatá európskym operným divákom. Príbeh, odohrávajúci sa vo väzenskom prostredí, akcentuje právo človeka na voľnosť myšlienky, na priestor slobodného rozhodnutia. Rozpráva o vôli, ktorá riadi naše svety, o jej pohľade na seba samých a o krehkosti, do ktorej je ľudský život odetý. Opera Fidelio je jedným zo základných pilierov opernej literatúry 19. storočia a dáva nám možnosť stretnúť sa so známym symfonikom pri nečakanom rozhovore.

Réžia:Bruno Berger-Gorski
Hudobné naštudovanie:Vinicius Kattah
Libreto:Joseph Sonnleithner, Stephan von Breuning, Georg Fridrich Treitschke
Scéna a kostýmy:Carmen Castagnon
Dirigenti:Igor Dohovič, Vinicius Kattah
Zbomajster:Lukáš Kozubík
Dramaturg: 
Asistent réžie:Zuzana Kundrátová
Koncertný majster:Peter Michálik
Korepetítor:Júlia Grejtáková, Jan Novobilský
Inšpicient:Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Šepkár:Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková

 

Florestan:Eugen Amesmann, Titusz TóbiszBruno Berger-Gorski
Leonora:Fredériue Friess, Janette Zsigová
Rocco:Michal Onufer
Marzellina:Mariana Hochelová, Aneta Hollá
Jaquino:Raoni Hübner, Maksym Kutsenko
Don Pizzaro:Ludovik Kendi, Marián Lukáč
Don Fernando:Martin Kovács, Mihály Podkopájev
Prvá väzeň:Anton Baculík, Zdenko Vislocký
Druhý väzeň:László Havasi, Štefan Hundža