Skočiť na hlavný obsah

Ludwig van Beethoven: FIDELIO

Jediná opera geniálneho skladateľa

Premiéra
Dĺžka predstavenia
110 minút s prestávkou
Miesto predstavenia
Historická budova
NAD OPEROU FIDELIO PREVZALO ZÁŠTITU RAKÚSKE VEĽVYSLANECTVO V BRATISLAVE A VEĽVYSLANECTVO SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO V BRATISLAVE
PREDSTAVENIE FINANČNE PODPORILI GOETHEHO INŠTITÚT A RAKÚSKE KULTÚRNE FÓRUM 

Jediná opera významného skladateľa Ludwiga van Beethovena sa dočkala hneď troch rôznych verzií, a troch samostatných premiér. Avšak až tá posledná, z roku 1814, na ktorej skladateľ pracoval 12 rokov, získala všeobecný obdiv a bola prijatá európskym operným divákom. Príbeh, odohrávajúci sa vo väzenskom prostredí, akcentuje právo človeka na voľnosť myšlienky, na priestor slobodného rozhodnutia. Rozpráva o vôli, ktorá riadi naše svety, o jej pohľade na seba samých a o krehkosti, do ktorej je ľudský život odetý. Opera Fidelio je jedným zo základných pilierov opernej literatúry 19. storočia a dáva nám možnosť stretnúť sa so známym symfonikom pri nečakanom rozhovore.

PETER HOCHEL: FIDELIO VO FAKTOCH A SÚVISLOSTIACH
Réžia:Bruno Berger Gorski
Hudobné naštudovanie:Vinicius Kattah
Libreto:Joseph Sonnleithner, Stephan von Breuning, Georg Fridrich Treitschke
Scéna a kostýmy:Carmen Castagnon
Dirigenti:Viktor Jablokov, Vinicius Kattah
Zbomajster:Lukáš Kozubík
Asistent réžie:Zuzana Kundrátová
Koncertný majster:Peter Michálik
Korepetítor:Júlia Grejtáková, Jan Novobilský
Inšpicient:Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Šepkár:Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková

 

Florestan:Eugene Amesmann, Titusz Tóbisz
Leonora:Fredérique Friess, Janette Zsigová
Rocco:Michal Onufer, Mihály Podkopájev
Marzellina:Mariana Hochelová, Aneta Hollá
Jaquino:Raoni Hübner, Maksym Kutsenko
Don Pizzaro:Ludovik Kendi, Marián Lukáč
Don Fernando:Martin Kovács
Prvý väzeň:Anton Baculík, Pavol Spišský
Druhý väzeň:László Havasi, Krisztián Kokolusz
Tlačové správy
Wrote about performance: