Skočiť na hlavný obsah

Galakoncert ÚCTA HRDINOM

Otvorenie novej divadelnej sezóny a Týždeň úcty hrdinom

Premiéra

Pred 75 piatimi rokmi zmĺkli zbrane v najtragickejšej vojne v histórii ľudstva. Mala milióny svojich hrdinov. Príďte im spolu s vašim Štátnym divadlom Košice vzdať hold k Immaculate na košickej Hlavnej ulici a pripojte sa k operným sólistom, orchestru, zboru, členom baletu a činohry. Tí všetci vystúpia v programe galakoncertu, ktorý pripravilo Štátne divadlo Košice v spolupráci s Mestom Košice a ďalšími partnermi. Odznejú známe aj menej známe melódie, ale aj hovorené slovo, ktoré budú poďakovaním všetkým, ktorí sa pred viac ako siedmimi desiatkami rokov obetovali pre našu budúcnosť. Galakoncert je súčasťou celoslovenského Týždňa úcty hrdinom pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. VSTUP VOĽNÝ!

PROGRAM GALAKONCERTU:

INTRO

W. Egk: Medzihra zo siedmeho obrazu z opery PEER GYNT, dirigent: Peter Valentovič

I. ČASŤ – Z TMY KU SVETLU

1. L. van Beethoven:  Ha! Welch ein Augenblick z opery Fidelio, sólista: Marián Lukáč, zbor Opery ŠDKE, dirigent: Vinicius Kattah

2. L. van Beethoven: Wer ein holdes Weib errungen – finále z opery Fidelio, sólisti : Janette Zsigová, Titusz Tóbisz,  Michal  Onufer,  Aneta Hollá, Maksym Kutsenko, Martin Kovács, zbor Opery ŠDKE, dirigent: Vinicius Kattah

3. M.Válek : Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, prednes: Jakub Kuka

4. G.  Verdi: Va pensiero, zbor Židov z opery Nabucco, zbor Opery ŠDKE, dirigent:  Peter Valentovič

5. P. Mascagni – Regina coeli a Inneggiamo z opery Sedliacka česť, sólistka: Eliška Weissová, zbor Opery ŠDKE, dirigent : Peter Valentovič

6. N. Horečná : Uspávanka pre malých vojakov, sólisti: Sergii Iegorov a Mariano Covone, spev a gitara: A. Ballová a Ľ. Gerusová

7. R. Wagner: Mild und Leise, ária Izoldy z opery Tristan a Izolda, sólistka: Eliška Weissová, dirigent: Peter  Valentovič

II. ČASŤ – JOIE DE VIVRE

8. Svetozár Stračina: Pri ľane, orchester a Balet  ŠDKE, choreografia : Š. Stariňák, dirigent: Peter Valentovič

9. E. Kálmán: Vstupná pieseň Sylvy  z operety Čardášová princezná - sólistka: Tatiana Paľovčíková - Paládiová, zbor Opery ŠDKE, dirigent: Karol Kevický

10. E. Kálmán: duet Edwina a Sylvy z operety Čardášová princezná, sólisti: Aneta Hollá, Jaroslav Dvorský, dirigent: Karol Kevický

11. J.Strauss: ária Adely z operety Netopier, sólistka: Michaela Várady, dirigent: Karol Kevický

12. D. Šostakovič, Valčík z operety Moskva Čerjomusky, orchester a Balet ŠDKE, choreografia : A. Petrovič, dirigent: Peter Valentovič

13. E. Kálmán: Joj cigán z operety Grófka Marica, sólista: Titusz Tóbisz, dirigent:  Igor Dohovič

14. E. Kálmán: Vstupná pieseň Marice z operety Grófka Marica, sólistkaTatiana Palovčíková – Paládiová, zbor Opery ŠDKE, dirigent: Igor Dohovič

FINÁLE 

J. Strauss: „Šampanská“ z operety Netopier, sólisti, zbor Opery ŠDKE a Balet ŠDKE, choreografia : O. Khablo, dirigent: Vinicius Kattah

Sólisti večera:Tatiana Paľovčíková - Paládiová, Michaela Várady, Janette Zsigová, Myroslava Havryliuk, Aneta Hollá, Eliška Weissová, Marián Lukáč, Michal Onufer, Titusz Tóbisz, Jaroslav Dvorský, Maksym Kutsenko, Martin Kovács
  
Dirigenti:Vinicius Kattah, Karol Kevický, Igor Dohovič, Peter Valentovič