Skočiť na hlavný obsah

Štátne divadlo Košice otvára pre všetky deti „MALÚ SCÉNIČKU“ / Державний театр Кошіце відкриває для дітей «МАЛУ СЦЕНОЧКУ»

Štátne divadlo Košice pripravuje pre všetky deti nový interaktívny program „Malá scénička“, na ktorom by chcelo privítať nielen slovenské, ale aj ukrajinské deti, ktoré museli utiecť zo svojich domovov pred hrôzami vojnami. Na prvé stretnutie pozývame naše milé deti už v sobotu 9. apríla o 15:00 do priestorov Malej scény ŠDKE. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v sobotu 23. apríla o 15:00.

***

Державний театр Кошіце готує для дітей нову інтерактивну програму «МАЛА СЦЕНОЧКА», у якій хотілося б привітати не лише словацьких, але й українських дітей, яким довелося покинути свої домівки перед жахами війни. Запрошуємо наших дорогих дітей на першу зустріч у суботу, 9 квітня о год. 15.00 у будинку «Малої сцени  Державного театру Кошіце».  Наступна зустріч відбудеться в суботу 23 квітня о год. 15.00, за адресою вул. Головна 72, Кошіце.

„Program je určený pre deti od 8 do 12 rokov, ktoré počas približne dvoch hodín za pomoci umelcov z divadla vymyslia krátke predstavenie – scénky, spoločne vytvoria náznakový divadelný kostým a na záver svoje scénické dielko odpremiérujú pred svojimi rodičmi. Detičky dostanú príležitosť prejsť v skrátenej podobe celým divadelným skúšobným procesom a počas jednotlivých stretnutí budú mať možnosť vytvárať rôzne druhy dielok (činohra, balet, muzikál a i.). Myslím si, že kúzlo tohto programu spočíva predovšetkým v spoločnej slobodnej tvorbe. A aj pre nás, dospelákov, to bude veľká adrenalínovo-kreatívna zábava,“ hovorí autorka projektu, známa herečka Anikó Vargová.

Spolu s Anikó Vargovou sa na deti tešia aj hráči orchestra Opery ŠDKE, rodáci z Ukrajiny Ivanna Petrishak a Andriy Kholod a tanečníci Baletu ŠDKE, rodáčka z ukrajinského Kyjeva Vlada Shevchenko a Šimon Stariňák.

Milí rodičia, neváhajte a príďte spolu so svojimi deťmi v sobotu 9. apríla o 15:00 (alebo v sobotu 23. apríla o 15:00) na Malú scénu ŠDKE na Hlavnej 72 v Košiciach. Vás a Vaše deti čaká nefalšovaná divadelná zábava, ktorá predovšetkým deťom z Ukrajiny aspoň na chvíľu rozžiari oči a pomôže zabudnúť na to, čo sa deje v ich rodnej zemi.

Prihlásiť sa môžete na lukas.kopas@sdke.sk.  

***

«Програма розрахована для дітей від 8 до 12 років, які близько двох годин, за участю артистів театру, придумують короткі вистави – сценки, разом частково створюють театральні костюми, а вкінці здійснять прем'єру свого сценічного твору для батьків. Дітям буде надано можливість у скороченому вигляді пройти весь театрально-підготовчий процес, а під час окремих спільних зустрічей вони матимуть можливість створювати різні види сценок (драматичні, балетні, музичні тощо). Я думаю, що сенс цієї програми полягає насамперед у спільній вільній творчості. А для нас, дорослих, це буде чудова адреналіново-творча розвага», – каже авторка проекту, відома акторка Аніко Варгова.

Разом з Аніко Варговою на учасників заходу з нетерпінням чекають і члени оперного оркестру кошицького театру, уродженці з України Іванна Петришак та Андрій Холод і танцюристи балету кошицького державного театру – українка Влада Шевченко та Шимон Старіняк.

Шановні батьки, не зволікайте і приходьте зі своїми дітьми у суботу, 9 квітня о год. 15:00 (або в суботу, 23 квітня о 15:00) до будинку «Малої сцени  Державного театру Кошіце». На вас і ваших діточок чекають неповторні театральні розваги, які хоча б на час, особливо дітям з України, допоможуть забути про те, що відбувається в їх рідній Україні.

Зголошуватись можете на електронну пошту: lukas.kopas@sdke.sk.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.