Skočiť na hlavný obsah

Historický okamih - od 1. mája 2023 sme opäť Národné divadlo Košice

Štátnemu divadlu Košice sa prinavracia staronový názov. Národné divadlo Košice začína oficiálne pôsobiť pod zmeneným názvom od pondelka 1. mája 2023. 

Štátne divadlo Košice počas svojej bohatej histórie prešlo mnohými organizačnými zmenami, s ktorými súviseli i zmeny jeho názvu, pričom pod svojím posledným menom pôsobilo od roku 1999. Dnešným dňom sa vracia ku svojmu niekdajšiemu pomenovaniu, ktoré zároveň aktualizuje v súlade s moderným názvoslovím profesionálnych kultúrnych inštitúcií vo svete.

Informuje webstránka Ministerstva kultúry SR.

“Slovenská republika tento rok oslavuje 30 rokov. Stále je však krehká a treba s ňou narábať mimoriadne opatrne. Láskavo, ale zároveň dôrazne pestovať demokraciu a jej princípy. Zbavovanie sa nánosov minulých režimov nám bezpochyby ešte chvíľu potrvá. Za spomínaných 30 rokov zohrala veľmi dôležitú úlohu aj kultúra a umenie. Štátne divadlo Košice i všetci, ktorí v ňom pracovali a pracujú, prispeli k budovaniu hrdého, sebavedomého a kultúrneho Slovenska, za čo im patrí uznanie a vďaka. Dnes sa Štátne divadlo Košice mení na Národné divadlo Košice. Tento okamih je zároveň poďakovaním umelcom a umelkyniam a ďalším zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí slovo „národné“ každý deň napĺňajú umením a prácou, ako aj prejavom úcty k predošlým generáciám v histórii tohto krásneho divadla,” vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

“Štátne” verzus “národné” – pohľad súčasnej teatrológie

Názvoslovie divadelných inštitúcií, jeho historický vývoj a aktuálne tendencie sú témou, ktorú priebežne skúmajú a otvárajú i teatrológovia a teatrologičky, sledujúc vplyv spoločenských zmien a dejín na názvy divadelných inštitúcií. Z pohľadu súčasnej teatrológie možno považovať úzus označovania inštitúcií v názve ako „štátne“ za pomerne prekonaný. Dôvodom sú nánosy bývalých politických (totalitných) režimov, ktoré môže daný názov niesť. Slovo „národné“ je v súčasnosti podľa odborníkov/-čok vnímané výrazne širšie a inkluzívnejšie (napríklad tiež v porovnaní so slovom „slovenské“, ktoré implikuje pomerne presné geo-etnické hranice). Slovo “národné” zahŕňa kultúrny aspekt, ktorý tvoria všetci občania/-ianky majúci/-e pocit príslušnosti k rovnakému spoločenstvu a jeho hodnotám bez ohľadu na ich etnicitu. Pozitívami v prípade premenovania košického divadla sú teda neutralita názvu oproti označeniu štátne divadlo a tiež kultúrna inkluzívnosť.

Národné divadlo Košice

Historickým okamihom pre divadelníctvo v Košiciach bol rok 1788, kedy košické divadlo dostalo svoju prvú kamennú budovu na mieste niekdajšej stredovekej radnice. V roku 1899 sa uskutočnilo veľkolepé otvorenie novej budovy divadla, ktorú postavili podľa projektov Adolfa Langa a Antala Steinhardta. Budova je architektonickým klenotom, ktorý dodnes obdivujú odborníci/-čky z celej Európy. Po viacerých zmenách sa v roku 1924 podľa bratislavského vzoru vytvorilo v Košiciach Východoslovenské národné divadlo. Ďalším míľnikom bol rok 1937, kedy bolo divadlo otvorené ako samostatná filiálka bratislavského Slovenského národného divadla. V roku 1938 Košice na základe prvej Viedenskej arbitráže pripadli Maďarsku a slovenské divadlo prestalo existovať. K jeho opätovnému založeniu došlo v roku 1945 po skončení 2. svetovej vojny. V tomto období, ktoré sa spája s významnou osobnosťou v histórii divadla, jeho prvým povojnovým riaditeľom Jánom Borodáčom, sa okrem činohry začala budovať opera, opereta aj balet. V súčasnosti je Národné divadlo Košice zriaďovanou organizáciou Ministerstva kultúry SR a jeho generálnym riaditeľom je Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.