Skočiť na hlavný obsah

Dôležitá informácia krízového štábu divadla

Divadelný život sa zastavuje až do odvolania. Krízový štáb Štátneho divadla Košice prijal v piatok 20. marca rozhodnutie o pozastavení predaja vstupeniek a hrania repertoárových predstavení až do odvolania. Zároveň rozhodol o odklade ďalších premiér plánovaných v tejto sezóne na neurčito. O vývoji situácie budeme priebežne informovať.

Návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na zrušené predstavenia môžu požiadať o vrátenie vstupného:

  • písomne e-mailom na adrese sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN. K žiadosti je potrebné priložiť vstupenky v elektronickej podobe – sken resp. elektronická vstupenka zo stránky www.navstevnik.sk. Žiadosti návštevníkov budeme vybavovať priebežne,
  • v prípade, že nemáte možnosť o vrátenie vstupného požiadať elektronicky, môžete svoje vstupenky priniesť po znovuotvorení do dennej pokladne a vstupné vám vrátime v hotovosti.  

Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

Ďalšie informácie budeme poskytovať priebežne a budú zverejnené prostredníctvom sociálnych sietí a na webovom sídle www.sdke.sk.

Vaše Štátne divadlo Košice