Skočiť na hlavný obsah

Slávny oscarový režisér v divadle

Pred niekoľkými dňami strávil jeden deň v Štátnom divadle Košice a v našom meste slávny oscarový režisér Jiří Menzel. Jeho návšteva nebola náhodná a súvisela s prípravou prvej opernej premiéry sezóny 2017/2018, ktorou bude 27. októbra 2017 opera Giuseppe Verdiho Falstaff v réžii tejto svetovej osobnosti.

Filmový režisér Jiří Menzel, známy a obľúbený aj na Slovensku predovšetkým vďaka filmom Ostře sledované vlaky, Vesničko má středisková, Na samotě u lesa, Postřižiny a i., povedie realizačný tím naštudovania poslednej Verdiho dokončenej opery. To bude výnimočné aj tým, že zaznie v povojnovej histórii košického divadla od roku 1945 prvý raz. „V priebehu svojho jednodňového pobytu absolvoval viacero stretnutí, pozrel si zázemie historickej divadelnej budovy, divadelnú sálu, javisko, orchestrisko, obslužné parametre, svetelný park, ale predovšetkým ho zaujímali technické možnosti javiska ako sú točňa a ťahy, ktoré by rád využil aj v spomínanej opernej inscenácii," priblížil podrobnosti návštevy J. Menzla v divadla riaditeľ opery Karol Kevický. Ako dodal J. Menzel sa zoznámil aj so svojou izbou v hoteli Bristol, ktorú bude počas jeho jesenného pobytu jeho prechodným domovom v Košiciach. Stretol sa aj s asistentkami réžie Miroslavou Rendekovou a Evou Novákovou, s ktorými prebral harmonogram aranžovaných skúšok, zadal inštrukcie o jeho predstave o spolupráci a oboznámil ich so spôsobom práce. „Krátku schôdzku absolvoval aj s vybranými sólistami Tatianou Paľovčíkovou, Vierou Kállayovou, Mariánom Lukáčom a Filipom Tůmom. Pán režisér sa prezentoval ako človek s mimoriadnym umeleckým nadhľadom a obrovským zmyslom pre humor, v krátkosti pozvaným umelcom predstavil svoju víziu spolupráce, režijnú koncepciu a na záver im vykreslil jednotlivé postavy a ich charaktery," doplnil K. Kevický. Slávny režisér nevynechal ani jednu z posledných predpremiérových skúšok operety Noc v Benátkach a podľa slov riaditeľa opery bol očarený interiérom a architektúrou Historickej budovy ŠD Košice. V programe nechýbal ani pracovný obed J. Menzela s generálnym riaditeľom divadla Petrom Himičom. Na záver svojho jednodňového pobytu sa uskutočnilo aj stretnutie s dirigentom Martinom Leginusom, ktorý operu Falstaff hudobne naštuduje. „Hovorilo sa predovšetkým o hudobnom poňatí diela v priamej súvislosti s režijnou koncepciou a celkovým interpretačným zámerom. Upresňovalo sa sólistické obsadenie, preberali sa detaily jednotlivých typológií postáv a obaja páni hľadali čo najväčší súlad medzi režijnou a hudobnou zložkou pripravovanej inscenácie," dodal K. Kevický. Len pre úplnosť je potrebné doplniť, že Jiří Menzel si ako spolupracovníkov pri príprave Falstaffa vybral kostýmovú výtvarníčku Petru Goldflamovú Štětinovú a scénografa Tomáša Moravca. „Veríme, že prvé uvedenie opery Falstaff v Košiciach vôbec, bude pre všetkých našich priaznivcov lákavou pozvánkou do divadla a prizvanie režisérskej osobnosti Jiřího Menzela na spoluprácu do Košíc hodnotným darčekom pre našich verných priaznivcov, ako i bežných návštevníkov tohto krásneho divadla," povedal riaditeľ opery.