Skočiť na hlavný obsah

UPOZORNENIE: Pri používaní e-mailových adries vymažte zátvorky okolo znaku @, slúžia ako ochrana proti spamovacím robotom.

Spojovateľka +421 55 245 22 00
Fax +421 55 245 22 12

Generálny riaditeľ:

Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.
generálny riaditeľ
+421 55 245 22 02
andrej.soth(@)sdke.sk
Kristián Stoľár
tajomník generálneho riaditeľa
+421 55 245 22 02
kristian.stolar(@)sdke.sk
Ing. Gabriela Gorejová
hlavný kontrolór
+421 55 245 22 80
gabriela.gorejova(@)sdke.sk
Mgr. Andrea Tatarková, LL.M.
PR manažér a hovorca
+421 55 245 22 02
andrea.tatarkova(@)sdke.sk
Mgr. Svjatoslav Dohovič
web editor - PR
+421 908 091 888
svjatoslav.dohovic(@)sdke.sk
Jozef Marčinský, DiS. art.
administrátor sociálnych médií

jozef.marcinsky(@)sdke.sk

Oddelenie práce a mzdy

Ing. Gabriela Dankovičová
vedúci oddelenia PaM
+421 55 245 22 20
pam(@)sdke.sk
Bc. Viera Šromovská
personalista
+421 55 245 22 19
personalne(@)sdke.sk
Marieta Vašková
mzdový účtovník
+421 55 245 22 21
marieta.vaskova(@)sdke.sk

Úsek podporných činností generálneho riaditeľa:

Ing. Ondrej Bernát
vedúci úseku podporných činností GR
+421 55 245 22 22
ondrej.bernat(@)sdke.sk
Kristián Stoľár
asistent vedúceho úseku
+421 55 245 22 99
kristian.stolar(@)sdke.sk
Kamila Jakabová
asistent generálneho riaditeľa
+421 55 245 22 02
sekretariat(@)sdke.sk
JUDr. Katarína Širillová
právnik
+421 55 245 22 03
pravnik(@)sdke.sk
Renáta Komarovská
referent verejného obstarávania a referent zdravotnej služby
+421 55 245 22 10
renata.komarovska(@)sdke.sk
Mgr. art. Zuzana Spišiaková
referent pre digitalizáciu umeleckého archívu
+421 55 245 70 00
zuzana.spisiakova(@)sdke.sk
Ing. Katarína Turčík, PhD.
manažér pre zmluvné vzťahy
+421 55 245 20 00
katarina.turcik(@)sdke.sk

Úsek javiskovej techniky:

Martin Ondrejka
vedúci úseku javiskovej techniky
+421 55 245 22 55
martin.ondrejka(@)sdke.sk
Bc. Iveta Verníčková
referent pre umel.prevádzku
zásobovač
+421 245 22 18
iveta.vernickova(@)sdke.sk

Opera ŠD Košice:

Ing. Roland Khern Tóth
riaditeľ opery
+421 55 245 22 13
roland.khern-toth(@)sdke.sk
Ing. Daniela Krompaščíková
asistent riaditeľa opery
+421 55 245 22 05
daniela.krompascikova(@)sdke.sk
Stanislav Trnovský
dramaturg opery
+421 55 245 22 00
stanislav.trnovsky(@)sdke.sk
Mgr. Zuzana Kundrátová
produkčná opery
+421 55 245 22 08
zuzana.kundratova(@)sdke.sk
Jana Gregová
tajomník opery
+421 55 245 22 05
jana.gregova(@)sdke.sk
Mgr. art. Peter Valentovič
šéfdirigent a zbormajster
+421 55 245 22 05
zuzana.kundratova(@)sdke.sk

Balet ŠD Košice

Šimon Stariňák
riaditeľ baletu
+421 55 245 22 06
simon.starinak(@)sdke.sk
Mgr. art. Andrej Petrovič
umelecký šéf baletu súčasného tanca 
+421 55 245 22 06
andrej.petrovic(@)sdke.sk
Alexander Skopintsev
tajomník baletu
+421 55 245 22 06
alexander.skopintsev(@)sdke.sk
Dalibor Fabián
tajomník baletu
+421 55 245 22 06
dalibor.fabian(@)sdke.sk

Činohra ŠD Košice:

Mgr, art. Anton Korenči, ArtD.
riaditeľ činohry
+421 55 245 22 30
anton.korenci(@)sdke.sk
Mgr. Peter Himič, PhD.
dramaturg činohry
+421 55 245 22 00
peter.himič(@)sdke.sk
Bc. Antónia Pitoňáková
tajomník činohry
+421 55 245 22 29
antonia.pitonakova(@)sdke.sk
Ing. Beáta Harhovská
produkčná činohry
+421 55 245 22 14
beata.harhovska(@)sdke.sk

Obchodný útvar

Ing. Rastislav Pistrák
riaditeľ obchodného útvaru
+421 55 245 22 40
rastislav.pistrak(@)sdke.sk
Marketingové oddelenie
Mgr. Lenka Papugová
vedúci marketingového oddelenia
+421 55 245 22 24
lenka.papugova(@)sdke.sk
Ing. Adela Mihaľová, DiS.art.
manažér predaja
+421 55 245 22 42
+421 905 467 243
adela.mihalova(@)sdke.sk
Ing. Oskár Szabo, PhD.
koordinátor propagácie
+421 55 245 22 28
oskar.szabo(@)sdke.sk
Dušana Smatanová
grafik
+421 55 245 22 33
dusana.smatanova(@)sdke.sk
Odd. divadelnej prevádzky
Juraj Grega
vedúci odd. divadelnej prevádzky
+421 55 245 22 04
juraj.grega(@)sdke.sk
Denná pokladňa
predpredaj vstupeniek
+421 55 245 22 69
sales(@)sdke.sk

Ekonomický útvar

Ing. Angela Maďarošová
riaditeľ ekonomického útvaru
+421 55 245 22 16
angela.madarosova(@)sdke.sk
Ing. Mária Lopatová
finančný účtovník
+421 55 245 22 17
fin.uct(@)sdke.sk
Eva Petrovová
finančný účtovník
+421 55 245 22 17
fin.uct(@)sdke.sk
Odddelenie rozpočtu a financovania
Ing. Agnesa Krčíková
vedúci oddelenia rozpočtu a financovania
+421 55 245 22 15
rozpoctar(@)sdke.sk
Ľuboslava Hajduová
pokladník - účtovník
+421 55 245 22 38
pokladnik(@)sdke.sk
Ing. Anna Matusáková Schnürerová
referent oddelenia rozpočtu a financovania
+421 55 245 22 15
anna.schnurerova(@)sdke.sk

Útvar technickej prevádzky

Ing. Ivan Král
riaditeľ útvaru techn. prevádzky
+421 55 245 22 36
sprava.majetku(@)sdke.sk
Ľudmila Sabolčáková
vedúci odd. hosp. prevádzky
+421 55 245 22 35
ludmila.sabolcakova(@)sdke.sk
Ján Halaga
vedúci odd. údržby
+421 55 245 22 73
jan.halaga(@)sdke.sk
Miroslav Leško
vodič
+421 55 245 72 07
miroslav.lesko(@)sdke.sk
Ing. Janette Molčáková
referent pre evidenciu majetku
+421 55 245 22 34
janette.molcakova(@)sdke.sk
Juliana Szabová
administratívny zamestnanec MTZ a zásobovač
+421 55 245 22 18
juliana.szabova(@)sdke.sk

Útvar scénickej a kostýmovej výpravy

Peter Šugár
riaditeľ útvaru scénickej a kostýmovej výpravy
+421 55 245 72 04
peter.sugar(@)sdke.sk
Viktória Stariňáková
asistentka riaditeľa útvaru scénickej a kostýmovej výpravy
+421 55 245 72 00
viktoria.starinakova(@)sdke.sk
   
Zuzana Tóthová
vedúca úseku kostýmovej výpravy
+421 55 245 72 00
zuzana.tothova(@)sdke.sk
Dušan Tažik
vedúci úseku scénickej výpravy a umelecký stolár
+421 55 245 72 00
dusan.tazik(@)sdke.sk
Jarmila Baloghová
referent pre umeleckú výrobu a kalkulant-skladník
+421 918 700 739
jarmila.baloghova(@)sdke.sk
Divadelné dielne - Južná trieda 60 +421 55 245 72 00