Skočiť na hlavný obsah

UPOZORNENIE: Pri používaní e-mailových adries vymažte zátvorky okolo znaku @, slúžia ako ochrana proti spamovacím robotom.

Spojovateľka +421 55 245 22 00
Fax +421 55 245 22 12

GENERÁLNY RIADITEĽ:

Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.
generálny riaditeľ
+421 55 245 22 02
generalny.riaditel(@)sdke.sk

Priamo riadení GR:

Andrii Sukhanov
asistent generálneho riaditeľa
+421 55 245 22 02
andrii.sukhanov(@)sdke.sk
Kamila Jakabová
asistent generálneho riaditeľa
+421 55 245 22 10
kamila.jakabova(@)sdke.sk
Viktória Stariňáková
sekretár
+421 55 245 22 02
viktoria.starinakova(@)sdke.sk
Ing. Gabriela Gorejová
hlavný kontrolór
+421 55 245 22 80
gabriela.gorejova(@)sdke.sk
Ing. Rastislav Pistrák, LL.M.
manažér pre vonkajšie vzťahy
+421 55 245 22 40
rastislav.pistrak(@)sdke.sk

OPERA NDKE

Ing. Roland Khern Tóth
riaditeľ opery
+421 55 245 22 13
roland.khern-toth(@)sdke.sk
Ing. Daniela Krompaščíková
asistent riaditeľa opery
+421 55 245 22 05
daniela.krompascikova(@)sdke.sk
Stanislav Trnovský
dramaturg opery
+421 55 245 22 00
stanislav.trnovsky(@)sdke.sk
Mgr. Zuzana Kundrátová
produkčná opery
+421 55 245 22 08
zuzana.kundratova(@)sdke.sk
Jana Gregová
tajomník opery
+421 55 245 22 05
jana.gregova(@)sdke.sk
Mgr. art. Peter Valentovič
šéfdirigent a zbormajster
+421 55 245 22 05
zuzana.kundratova(@)sdke.sk

BALET NDKE

Šimon Stariňák, DiS. art.
riaditeľ baletu
+421 55 245 22 06
simon.starinak(@)sdke.sk
Mgr. art. Andrej Petrovič
umelecký šéf baletu súčasného tanca 
+421 55 245 22 06
andrej.petrovic(@)sdke.sk
Alexander Skopintsev
tajomník baletu
+421 55 245 22 06
alexander.skopintsev(@)sdke.sk
Dalibor Fabián
tajomník baletu
+421 55 245 22 06
dalibor.fabian(@)sdke.sk

ČINOHRA NDKE

Mgr, art. Anton Korenči, ArtD.
riaditeľ činohry
+421 55 245 22 30
anton.korenci(@)sdke.sk
Mgr. Peter Himič, PhD.
dramaturg činohry
+421 55 245 22 00
peter.himič(@)sdke.sk
Bc. Antónia Pitoňáková
tajomník činohry
+421 55 245 22 29
antonia.pitonakova(@)sdke.sk
Ing. Beáta Harhovská
produkčná činohry
+421 55 245 22 14
beata.harhovska(@)sdke.sk

OBCHODNÝ ÚTVAR

Viera Kertészová
marketingový manažér
+421 55 245 22 27
viera.kerteszova(@)sdke.sk
Marketingové oddelenie
Ing. Adela Mihaľová, DiS.art.
manažér predaja
+421 55 245 22 42
+421 905 467 243
adela.mihalova(@)sdke.sk
Bc. Zuzana Takáč Lumtzerová
manažér predaja
+421 918 544 357
zuzana.takac(@)sdke.sk
Ing. Oskár Szabo, PhD.
koordinátor propagácie
+421 55 245 22 28
oskar.szabo(@)sdke.sk
Dušana Smatanová
grafik
+421 55 245 22 33
dusana.smatanova(@)sdke.sk
Mgr. Andrea Tatarková, LL.M.
PR manažér a hovorca
+421 55 245 22 02
andrea.tatarkova(@)sdke.sk
Mgr. Svjatoslav Dohovič
web editor - PR
+421 908 091 888
svjatoslav.dohovic(@)sdke.sk
Jozef Marčinský, DiS. art.
administrátor sociálnych médií

jozef.marcinsky(@)sdke.sk
Oddelenie divadelnej prevádzky
Juraj Grega
vedúci oddelenia divadelnej prevádzky
+421 55 245 22 04
juraj.grega(@)sdke.sk
Denná pokladňa
predpredaj vstupeniek
+421 55 245 22 69
sales(@)sdke.sk

EKONOMICKÝ A ADMINISTRATÍVNO-PRÁVNY ÚTVAR

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ ekonomického a administratívno-právneho útvaru
+421 55 245 22 22
ondrej.bernat(@)sdke.sk
Kristián Stoľár
asistent vedúceho úseku a IT technik
+421 55 245 22 22
kristian.stolar(@)sdke.sk
Ekonomický úsek
Ing. Angela Maďarošová
vedúci ekonomického útvaru
+421 55 245 22 16
angela.madarosova(@)sdke.sk
Ing. Mária Lopatová
finančný účtovník
+421 55 245 22 17
fin.uct(@)sdke.sk
Eva Petrovová
finančný účtovník
+421 55 245 22 17
fin.uct(@)sdke.sk
Odddelenie rozpočtu a financovania
Ing. Agnesa Krčíková
vedúci oddelenia rozpočtu a financovania
+421 55 245 22 15
rozpoctar(@)sdke.sk
Ľuboslava Hajduová
pokladník - účtovník
+421 55 245 22 38
pokladnik(@)sdke.sk
Ing. Anna Matusáková Schnürerová
referent oddelenia rozpočtu a financovania
+421 55 245 22 15
anna.schnurerova(@)sdke.sk
Odddelenie práce a mzdy
Ing. Gabriela Dankovičová
vedúci oddelenia PaM
+421 55 245 22 20
pam(@)sdke.sk
Bc. Viera Šromovská
personalista
+421 55 245 22 19
personalne(@)sdke.sk
Marieta Vašková
mzdový účtovník
+421 55 245 22 21
marieta.vaskova(@)sdke.sk
Administratívno-právny úsek
Ing. Katarína Turčík, PhD.
vedúci administratívno-právneho úseku
+421 55 245 20 00
katarina.turcik(@)sdke.sk
JUDr. Katarína Širillová
právnik
+421 55 245 22 03
pravnik(@)sdke.sk
JUDr. Zuzana Šothová
manažér pre zmluvné vzťahy
+421 55 245 22 09
zuzana.sothova(@)sdke.sk
Renáta Komarovská
referent pre verejné obstarávanie a referent zdravotnej služby
+421 55 245 22 10
renata.komarovska(@)sdke.sk
Mgr. art. Zuzana Spišiaková
referent pre digitalizáciu umeleckého archívu
+421 55 245 70 00
zuzana.spisiakova(@)sdke.sk

ÚTVAR TECHNICKEJ PREVÁDZKY

Ing. Ivan Král
riaditeľ útvaru techn. prevádzky
+421 55 245 22 36
sprava.majetku(@)sdke.sk
Ľudmila Sabolčáková
vedúci odd. hosp. prevádzky
+421 55 245 22 35
ludmila.sabolcakova(@)sdke.sk
Ján Halaga
vedúci odd. údržby
+421 55 245 22 73
jan.halaga(@)sdke.sk
Miroslav Leško
vodič
+421 55 245 72 07
miroslav.lesko(@)sdke.sk
Ing. Janette Molčáková
referent pre evidenciu majetku
+421 55 245 22 34
janette.molcakova(@)sdke.sk
Juliana Szabová
administratívny zamestnanec MTZ a zásobovač
+421 55 245 22 18
juliana.szabova(@)sdke.sk

ÚTVAR SCÉNICKEJ A KOSTÝMOVEJ VÝPRAVY A JAVISKOVEJ TECHNIKY

Mgr. Radovan Jílek
riaditeľ útvaru scénickej a kostýmovej výpravy a javiskovej techniky
+421 55 245 72 00
radovan.jilek(@)sdke.sk
Ing. Monika Popovičová, PhD.
asistentka riaditeľa útvaru scénickej a kostýmovej výpravy a javiskovej techniky
+421 55 245 72 00
monika.popovicova(@)sdke.sk
Jarmila Baloghová
ekonóm útvaru scénickej a kostýmovej výpravy a javiskovej techniky
+421 918 700 739
jarmila.baloghova(@)sdke.sk
Zuzana Tóthová
vedúca úseku kostýmovej výpravy
+421 55 245 72 00
zuzana.tothova(@)sdke.sk
Dušan Tažik
vedúci úseku scénickej výpravy a umelecký stolár
+421 55 245 72 00
dusan.tazik(@)sdke.sk
Úsek javiskovej techniky:
Martin Ondrejka
vedúci úseku javiskovej techniky
+421 55 245 22 55
martin.ondrejka(@)sdke.sk
Bc. Iveta Verníčková
referent pre umel.prevádzku a zásobovač
+421 55 245 22 18
iveta.vernickova(@)sdke.sk
Divadelné dielne - Južná trieda 60 +421 55 245 72 00