Skočiť na hlavný obsah

Názov voľného pracovného miesta: grafik

Pracovné miesto vo verejnom záujme

Funkčný plat v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a podnikovej kolektívnej zmluvy

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu s možnosťou predĺženia na neurčitý čas

Ustanovený pracovný čas v hodinách za týždeň: 37,5

Pracovný čas: pružný

Dátum nástupu: 1.2.2022

Do nášho kolektívu hľadáme grafika, ktorý je:

 • kreatívny a flexibilný
 • otvorený pre multidisciplinárne projekty,
 • nebojí sa nových výziev,
 • bude schopný vyhodnotiť dizajnový problém akéhokoľvek druhu a s prihliadnutím na časovú i technickú stránku ho vyriešiť k všestrannej spokojnosti.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • príprava grafických návrhov a podkladov pre propagáciu značky ŠDKE a jeho činností pre potreby outdoor, indoor a online reklamy,
 • kreatívna tvorba grafických dizajnov pre projekty zo všetkých oblastí,
 • realizácia výtvarných návrhov podľa presných dispozícií,
 • komunikácia s divadelnými súbormi pri príprave vizuálov,
 • príprava a úprava prezentačných materiálov,
 • grafická príprava (zalamovanie) publikácii do tlače,
 • komunikácia s reklamnými agentúrami a zabezpečenie vyhotovenia tlačených materiálov, spracovanie k tomu prislúchajúcej administratívnej agendy.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • uvoľnená atmosféra v priateľskom kolektíve,
 • ľudský a ústretový prístup,
 • sloboda v sebarealizácii a osobný rast podporené prácou na zaujímavých projektoch
 • flexibilný pracovný čas

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosti s grafickým dizajnom,
 • zmysel pre detail,
 • kreatívne myslenie a estetické cítenie,
 • samostatnosť, spoľahlivosť a plnenie zadania na 100 %.
   

Odborné znalosti

 • dokonalé ovládanie grafických programov Photoshop, InDesign, Illustrator

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk – B2

Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte a poďte do toho.

Pošlite nám do 14.1.2022 na emailovú adresu lenka.papugova@sdke.sk:

 • grafický návrh základného vizuálu Štátneho divadla Košice  pre sezónu 2021/2022, farebnosti a kreativite sa medze nekladú (každý návrh vyhotoviť v troch formátoch: baner na FB - 2050X780p, bilboard – 510x240cm, plagát – 594x840mm
 • Váš životopis
 • ukážky Vašich prác alebo odkazy na projekty, na ktorých ste pracovali.

Táto pracovná pozícia nie je obsadzovaná prostredníctvom konkurzného pohovoru.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Tešíme sa na Vás

Kontakt:

Štátne divadlo Košice

Lenka Papugová

Hlavná 58, Košice

lenka.papugova@sdke.sk

055/2452 224

www.sdke.sk

***

Názov voľného pracovného miesta: osvetľovač

Počet voľných pracovných miest: 2

Pracovné miesto vo verejnom záujme

Funkčný plat v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a podnikovej kolektívnej zmluvy

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice, Malá scéna a Historická budova

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu s možnosťou predĺženia na neurčitý čas

Ustanovený pracovný čas v hodinách za týždeň: 37,5

Pracovný čas: nerovnomerne rozvrhnutý

Dátum nástupu: ihneď

Stručný popis práce: Obsluha a údržba scénických reflektorov. Nasvecovanie scény podľa pokynov vedúceho oddelenia svetla.

Kvalifikačný predpoklad:  ÚSO, odbor elektro a platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v zmysle § 16 zák.č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Bližšie informácie: p. M. Ondrejka, vedúci úseku javiskovej techniky, č.tel.0915846482,e-mail: martin.ondrejka@sdke.sk