Skočiť na hlavný obsah

Názov voľného pracovného miesta: osvetľovač

Počet voľných pracovných miest: 1

Pracovné miesto vo verejnom záujme

Funkčný plat v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a podnikovej kolektívnej zmluvy

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice, Malá scéna a Historická budova

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu s možnosťou predĺženia na neurčitý čas

Ustanovený pracovný čas v hodinách za týždeň: 37,5

Pracovný čas: nerovnomerne rozvrhnutý

Dátum nástupu: ihneď

Stručný popis práce: Obsluha a údržba scénických reflektorov. Nasvecovanie scény podľa pokynov vedúceho oddelenia svetla.

Kvalifikačný predpoklad:  ÚSO, odbor elektro a platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v zmysle § 16 zák.č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Bližšie informácie: p. M. Ondrejka, vedúci úseku javiskovej techniky, č.tel.0915846482,e-mail: martin.ondrejka@sdke.sk