Skočiť na hlavný obsah

Dôležitá informácia pre majiteľov abonentiek

Keďže už sú známe termíny premiér inscenácií, ktoré boli kvôli koronakríze prenesené do sezóny 2020/2021, má Štátne divadlo Košice dôležité informácie pre majiteľov abonentných vstupeniek na sezónu 2019/2020. Svetová premiéra hry Karola Horáka, Michala Ditteho a Michala Baláža BORODÁC ALEBO TRI SESTRY bude v piatok 25. septembra 2020. V prípade premiér a prvej reprízy tohto predstavenia, ktoré má špecifický hrací priestor zasahujúci aj do hľadiska, upozorňujeme majiteľov abonentných vstupeniek na to, že v platnosti ostávajú už vydané náhradné vstupenky. Ďalšou svetovou premiérou prenesenou kvôli koronakríze bude v piatok 23. októbra 2020 baletná inscenácia Ondreja Šotha RUDOLF NUREJEV. Treťou prenesenou premiérou bude 27. novembra 2020 uvedenie opery Julesa Masseneta WERTHER.

Termíny premiér a prvej reprízy a série abonentiek:

K. Horák, M. Ditte, M. Baláž: Borodáč alebo Tri sestry

25. septembra 2020 o 19.00 hod. - I. premiéra – „Séria A1“

26. septembra 2020 o 19.00 hod. - II. premiéra – „Séria A2“

29. septembra 2020 o 19.00 hod. - I. repríza – „Séria R1“

Ondrej Šoth: RUDOLF NUREJEV

23. októbra 2020 o 19.00 hod. - I. premiéra – „Séria A1“

24. októbra 2020 o 19.00 hod. - II. premiéra – „Séria A2“

29. októbra 2020 o 19.00 hod. - I. repríza – „Séria R1“

Jules Massenet: WERTHER

27. novembra 2020 o 19.00 hod. - I. premiéra – „Séria A1“

28. novembra 2020 o 19.00 hod. - II. premiéra – „Séria A2“

1. decembra 2020 o 19.00 hod. - I. repríza – „Séria R1“