Skočiť na hlavný obsah

V „Hovoroch s...“ Zuzana Mistríková a Milan Kolcun

v piatok 7. februára venujeme na Malej scéne Štátneho divadla Košice ďalší večer 30. výročiu novembrových udalostí roku 1989. Po netradičnom predstavení Václav Havel: List Gustávovi Husákovi privíta moderátor Peter Himič v "Hovoroch s..." ďalších dvoch hostí - Zuzanu Mistríkovú, jednu zo študentských lídrov Nežnej revolúcie a Milana Kolcuna, priameho účastníka udalostí 17. novembra 1989 na Národnej triede v Prahe.

Meno Zuzany Mistríkovej poznajú Košičania najmä vďaka autorským projektom režiséra a choreografa Ondreja Šotha, s ktorým výnimočný autorský tandem. V novembri 1989 študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. 17. novembra 1989 chceli spolu s kolegami usporiadať akýsi divadelný happening pri príležitosti krstu prvákov, ale režim im sprievod mestom nepovolil. Po udalostiach v Prahe stála v prvých dňoch po zásahu na Národnej triede v Prahe pri zrode Verejnosti proti násiliu, ale aj pri vzniku Koordinačného výboru slovenských vysokých škôl. Stala sa jedným zo  študentských lídrov Nežnej revolúcie a v 23 rokoch aj jednou z najmladších poslankýň Slovenskej národnej rady, ktorá vzišla z prvých slobodných volieb v júni 1990.    

Milana Kolcuna netreba Košičanom, ale ani vám, našim divákom zvlášť predstavovať. Autor projektu Potulky Košicami, turistický sprievodca, publicista, básnik a už siedmy rok aj moderátor vlastnej talkšou Bez šepkára na javisku Malej scény ŠDKE. Rodák z Košíc, absolvent gymnázia na Šmeralovej ulici v Košiciach, študoval v časoch revolučných jazyky na prešovskej Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V predvečer udalostí 17. novembra 1989 odcestoval do Prahy za priateľkou na predĺžený víkend a keď nastupoval do vlaku netušil, že bude priamym účastníkom zlomových historických udalostí. Bol priamym účastníkom udalostí na Národnej triede a spolu s moderátorom „Hovorov s...“ Petrom Himičom pôsobil napríklad v študentskej časti prvého porevolučného akademického senátu fakulty, takže v spoločnej debate budú mať určite na čo spomínať a najmä mladšej generácii prinesú autentické spomienky vtedajších študentov na November 1989 a udalosti, ktoré prišli po ňom.