Skip to main content

Oslavy storočnice spestrí výstava o českých divadelníkoch

Sériu podujatí k oslavám storočnice vzniku Československa v Štátnom divadle Košice spestrí ďalšie sprievodné podujatie. Už pred operným KONCERTOM K 100. VÝROČIU ČSR si v sobotu 20. októbra budete môcť v priestoroch Historickej budovy pozrieť výstavu Českí divadelníci a hudobníci v Košiciach po roku 1918. Pripravila ju Štátna vedecká knižnica v Košiciach z bohatého materiálu vo svojom knižničnom fonde – z encyklopédií, zborníkov, monografií, periodík  Slovenský východ, Novosti, Echo východu, Naše divadlo a i. S obrazovou časťou výstavy pomohli materiálmi zo svojich archívov aj ďalšie inštitúcie: Divadelný ústav  v Bratislave poskytol fotografie divadelníkov a hudobníkov, plagáty a materiály z rokov 1919-1938, Štátne divadlo Košice fotografie hercov a režisérov pôsobiacich v divadle po roku 1945, Bábkové divadlo v Košiciach fotografie hercov a režisérov pôsobiacich v divadle po roku 1959 a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach divadelné programy od roku 1946 a plagáty zo sezóny 1947/1948. Zaujímavá výstava bude v priestoroch divadla inštalovaná do 20. novembra a prístupná bude vždy hodinu pred večerným predstavením.