Skip to main content
An unsentimental story about personal and social experience
The impatience of the heart depicts a thrilling intimate story between lame Edita and her potential suitor, Lieutenant Toni Hofmiller, which takes place at the beginning of the First World War.
An unsentimental story about personal and social experience
The impatience of the heart depicts a thrilling intimate story between lame Edita and her potential suitor, Lieutenant Toni Hofmiller, which takes place at the beginning of the First World War.
Divadlo ako exorcizmus
Adaptácia jedného z najvýznamnejších románov modernej doby
Pôvodná slovenská hra venovaná 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla
Inscenácia s názvom Borodáč je súčasťou osláv 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku. Janko Borodáč patrí k dôležitým zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla a je nerozlučne spätý so vznikom SND, ale i so Štátnym divadlom Košice. Turbulentný profesionálny, ale aj osobný život je dôležitým pohľadom na dejiny slovenského divadla, na politiku, na myslenie o kultúre, na uvažovanie o etike i estetike medzi rokmi 1920 až 1980.