Skip to main content

PAŠIE (SĽUK)

Hosťujúce predstavenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu

Premiere

Scénická freska o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti. Tou prvou je tradičná ľudová kultúra s obrazmi kalendárnych obyčajov spätých s cyklom striedania zimy a príchodu novej, životodarnej jari. Tú druhú podobu reprezentuje biblický novozákonný príbeh o zrade, prenasledovaní, zajatí, umučení a ukrižovaní Ježiša Krista. Obidve podoby sú dodnes aktuálne a paralelne prežívané  na mnohých miestach Slovenska. Autorským zámerom programu nie je ani transkripcia tradície, ani konfrontácia s veľkonočnou liturgiou. Cieľom nášho predstavenia je interpretovať príbeh o človeku a zemi, živú tradíciu a biblické motívy súčasnými umeleckými prostriedkami, jazykom divadla, tanca a hudby. 

Námet, scenár a dramaturgia:Juraj Hamar
Choreografia:Libuša Bachratá, Ján Blaho, Laco Cmorej, Stanislav Marišler
Hudba:Stano Palúch
Kostýmy a scéna:Eva Jiřikovská
Projekcia:Ján Šicko
Produkcia:Maroš Červenák
Grafický dizajn:Julo Nagy
Réžia:Alena Weisel Lelková
Foto:Ctibor Bachratý

Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina SĽUK-u