Skip to main content

Oslavy 75. výročia Národného divadla v Košiciach otvorí tanečná dráma ORBIS PICTUS

Prvou premiérou v rámci osláv 75. výročia ustanovenia Národného divadla v Košiciach bude v utorok 3. mája uvedenie súčasnej tanečnej drámy ORBIS PICTUS. Inscenáciu s podtitulom Obrazy sveta, podoby života tvorcovia venujú pamiatke všetkých nevinných obetí vojny na Ukrajine.

Súčasná tanečná dráma ORBIS PICTUS na hudbu Giuseppe Verdiho je inšpirovaná tvorbou najväčšieho talianskeho spisovateľa svojej generácie, Alessandra Manzoniho. Je príbehom o hľadaní zmyslu ľudského bytia, ceny lásky a odriekania – na hranici medzi životom a smrťou. Inscenácia otvára stále aktuálne témy a rozpráva ich novým tanečným jazykom.

Nová baletná inscenácia v réžii Ondreja Šotha je opäť multižánrovým projektom, ktorý spája tanec, hudbu Giuseppe Verdiho a hovorené slová jedného z najväčších talianskych spisovateľov svojej generácie Alessandra Manzoniho. Spolu s Ondrejom Šothom sa na jej vzniku choreograficky podieľal aj riaditeľ baletu Andrej Petrovič. „Predstavenie sa skladá z dvoch častí, ktoré sú tematicky, výtvarne a režijne prepojené. Zároveň vstupujú do ich príbehov tie isté nadčasové charaktery a divadelné postavy, do ktorých sa „obliekajú“ herci, speváci a tanečníci košického divadla: Muž, Žena, Smrť a Život. Prvá časť je príbehom Verdiho a Manzoniho, ktorí boli veľkí priatelia a Verdi svoje Requiem venoval práve Manzonimu. Manzoni je autorom knihy Snúbenci, v ktorej hovorí o pandémii z roku 1600 a tým je to aktualizované do dnešnej doby. A tak sa v prvej časti spája história so súčasnosťou. Spájajú sa v nej opäť všetky žánre divadla, lebo v nej okrem baletných sólistov a baletného zboru tanečníkov účinkujú aj naši operní sólisti Michaela Várady a Titusz Tóbisz spolu so šéfdirigentom Petrom Valentovičom a herci Alena Ďuránová, Matej Marušin a Jakub Kuka. Stvárňujú postavy z Manzoniho knihy a v textoch sa v prvej časti hovorí o filozofii a pandémii, teda o situáciách, ktoré prežívame dnes. Druhá časť inscenácie je Verdiho Requiem, ktoré je venované pamiatke všetkých nevinných obetí vojny na Ukrajine,“ približuje Ondrej Šoth.

Scénu a kostýmy do tanečnej drámy ORBIS PICTUS navrhol Andrej Suchanov, dramaturgičkami boli Eva Gajdošová a Zuzana Mistríková a filmové projekcie vytvoril Sergej Jegorov. V hudobnej dramaturgii novej inscenácie, ktorú pripravil Ondrej Šoth, je okrem skladieb Giuseppe Verdiho aj hudba Bena Frosta a Daniela Bjarnasona.