Skip to main content

Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková: HOMELAND

A new author's project by director and choreographer Ondrej Šoth

Premiere
Lenght of Performance
135 minutes
Place of Performance
Historická budova

The choreographers of three generations will take the audience through Slovakia and give them a glimpse into a deep well of folk customs and traditions. One hundred years is a long journey, and on the way you sometimes have to stop and look around. Who we are and where we come from. The performance will also be a celebration of our homeland, our Slovak and Czech traditions. The main motive of which is the story of a Czech girl and a Slovak boy, with which the girl's parents disagree, because they want her to marry her a rich boy. The performance is dedicated to the anniversary of the establishment of an independent Czechoslovakia and the life anniversary of Juraj Kubánka, his 90th birthday. The Minister of Culture of the Slovak Republic Ľubica Laššáková took over the patronage over it.

Directed by and music dramaturgy:Ondrej Šoth
Screenplay:Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková
Dramaturgy:Zuzana Mistríková
Choreography:Ondrej Šoth, Juraj Kubánka a Marek Šarišský
Scenography:Juraj Fábry
Costumes:Andrii Sukhanov
Film:Juraj Barabáš
Music:Svetozár Stračina, Tibor Andrašovan, Ján Cikker a Muzika Milana Rendoša
Assistants choreographyJana Kolesová - Hriadeľová, Eva Sklyarová, 

 

CZECH FAMILY

Father:Jozef Marčinský
Daughter Adélka:Eva Sklyarová, Tetiana Lubska, Silvia Borsetti, Nina Ravasová, Maria Cherba

SLOVAK FAMILY

Mother:Inessa Yagolnik
Father:Maksym Sklyar
Son Juraj:Marek Šarišský, Šimon Stariňák
Honzík, bohatý chlapec:Sergii Iegorov, Dalibor Fabián, Maksym Sklyar, Igor Pashko

YOUNG UNDER THE POĽANA

Girls:

Inessa Yagolnik, Silvia Borsetti, Anastasia Kravtcova, Adrien Tiszai, Kristína  Zemanová, Maria Cherba, Ema Dobešová, Tatiana Lubskaya, Klaudia Džuberová.

Soloists:Gabriela Sukhanova, Nina Ravasová, Františka Vargová
Boys:Martin Bányai, Marcel Medvecz, Balázs Loecsi, Kostiantyn Brandler, Dalibor Fabián, Sergii Iegorov, Viktor Mikulišin, Peter Rolík, Jozef Marčinský
Soloists:Marek Šarišský, Šimon Stariňák, Igor Pashko

Tatra eagles

Girls:

Tatiana Lubskaya, Inessa Yagolnik, Silvia Borsetti, Anastasia Kravtcova, Adrien Tiszai, Kristína Zemanová, Klaudia Džuberová, Nina  Ravasová, Maria Cherba

Soloists:Gabriela Sukhanová, Shoko Yamada, Františka Vargová
Boys:Alexander Skopintsev,  Kostiantyn Brandler, Dalibor Fabián, Jakub Berco,  Viktor Mikulišin, Peter Rolík, Igor Pashko/ Balázs Loecsi, Martin Bányai
Soloists:Marek Šarišský, Šimon Stariňák, Jozef Marčinský

Tatra Winter

Girls:

Inessa Yagolnik, Anastasia Kravtcova, Adrien Tiszai, Kristína Zemanová, Ema Dobešová, Klaudia Džuberová, Shoko Yamada, Nina  Ravasová, Tatiana Lubskaya, Františka Vargová, Maria Cherba

Soloist:Silvia Borsetti
Boys:Marcel Medvecz, Kostiantyn Brandler, Dalibor Fabián, Aleksader Skopintsev, Viktor Mikulišin, Peter Rolík, Igor Pashko,  Mariano Covone, Martin Bányai, Šimon Stariňák, Jozef Marčinský
Soloist:Marek Šarišský

Myjava - West Slovakia

Girls:

Inessa Yagolnik, Anastasia Kravtcova, Adrien Tiszai, Kristína Zemanová, Ema Dobešová, Klaudia Džuberová, Shoko Yamada, Tetiana Lubska, Františka Vargová, Maria Cherba, Gabriela Sukhanová, Silvia Borsetti

Boys:

Marcel Medvecz, Kostiantyn Brandler, Aleksander Skopintsev, Viktor Mikulišin, Peter Rolík, Igor Pashko,  Mariano Covone, Martin Bániay, Šimon Stariňák, Gennaro Sorbino, Jakub Berco, Balázs Loecsei

Welcome Spring

Girls:

Inessa Yagolnik, Anastasia Kravtcova, Adrien Tiszai, Kristína Zemanová, Ema Dobešová, Klaudia Džuberová, Shoko Yamada, Tatiana Lubskaya, Františka Vargová, Maria Cherba, Gabriela Sukhanová, Silvia Borsetti

Boys:

Marcel Medvecz, Kostiantyn Brandler, Aleksander Skopintsev, Viktor Mikulišin, Peter Rolík, Igor Pashko,  Mariano Covone, Martin Bániay, Šimon Stariňák, Gennaro Sorbino, Balázs Loecsei

Saris wedding

Girls:

Anastasia Kravtcova, Adrien Tiszai, Kristína Zemanová, Ema Dobešová, , Shoko Yamada, Tatiana Lubskaya, Františka Vargová, Maria Cherba, Gabriela Sukhanová, Silvia Borsetti, Nina Ravasová

Boys:

Marcel Medvecz, Kostiantyn Brandler, Aleksander Skopintsev, Viktor Mikulišin, Peter Rolík,  Mariano Covone, Martin Bániay, Šimon Stariňák, Gennaro Sorbino,  Balázs Loecsei, Igor Pashko

Horehronie

Girls:

Anastasia Kravtcova, Adrien Tiszai, Kristína Zemanová, Ema Dobešová, , Shoko Yamada, Tatiana Lubskaya, Františka Vargová, Maria Cherba, Gabriela Sukhanová, Silvia Borsetti

Boys:

Marcel Medvecz, Kostiantyn Brandler, Aleksander Skopintsev, Viktor Mikulišin, Peter Rolík, ,  Mariano Covone, Martin Bániay, Šimon Stariňák, Gennaro Sorbino,  Balázs Loecsei

Gipsy dance

Girls:

Anastasia Kravtcova, Tatiana Lubskaya, Františka Vargová, Gabriela Sukhanová, Nina Ravasová, Maria Cherba

Boys:

Kostiantyn Brandler, Aleksander Skopintsev, Viktor Mikulišin, Peter Rolík, ,  Mariano Covone, Šimon Stariňák

Co-performers:

Muzika Milana Rendoša: Milan Rendoš - bass, guitar, fujara, 
Ľuboslav Hudák - 1. violin
Stanislav Baňas - 2. violin
Marián Gereg - viola
Matej Lacko - cimbal, bass
Radoslav Gajdoš - clarinet, saxophone, whistles, okarine
Barbora Fecková - vocal