Skočiť na hlavný obsah

Úsek scénickej výpravy

Dole zľava: Jana Zavacká, Denisa Mularčíková, Darina Kiššová

Hore zľava: Štefan Bako, Vladimír Blaščák, Jaroslav Širgeľ (už nie je zamestnancom ŠDKE), Štefan Hertneki,  Erik Vitek, Jozef Kozák (nie je na fotografii)