Skočiť na hlavný obsah

Úsek kostýmovej výpravy

Hore zľava: Cecília Šoltísová, Kamila Zimmermannová, Oľga Kollárová, Anna Zápachová (už nie je zamestnancom divadla) , Iveta Hvizdáková, Viera Mrofková, Anna Karaffová, Iveta Tvrdá, Jarmila Koščová

Dole zľava: Tkáčová Katarína, Helena Benčová, Helena Udvardyová, Slávka Tóthová

Renáta Bodnárová (nie je na fotografii)