Skočiť na hlavný obsah

Svjatoslav Dohovič

27. 6. 1970, Prešov

Vzdelanie

 • 1984-1988 - Gymnázium Šmeralova (Poštová) 9, Košice
 • 1990-1995 - Pedagogická fakulta (Fakulta humanitných a prírodných vied) Univerzity P.J.Šafárika, Prešov, študijný odbor „Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12.“  - Hudobná výchova – Matematika

Doplnkové vzdelanie

 • 1976 – 1993 - Ľudová škola umenia – hudobný odbor (základná umelecká škola) – I., II. stupeň a Kurz pre pracujúcich (klavír)
 • 1976 – 1984 - Ľudová škola umenia – výtvarný odbor
 • 1986 – 1989 - Kurz zbormajstrov, Krajské osvetové stredisko Košice
  2010 – 2011 - Jazykový kurz z Anglického jazyka, Jazyková škola Metropolitan Košice

Pracovné skúsenosti:

 • 1995 – 1996 - Denník Korzo, Košice (reportér)
 • 1996 – 2009 - Perex, a.s., Bratislava (regionálny redaktor a fotoreportér denníka Pravda)
 • od 2010 - Štátne divadlo, Košice (tlačový tajomník, web editor a PR)

Externé spolupráce:

 • od 1985 - Ukrajinský národný zbor Karpaty, Košice (korepetitor a zbormajster, tvorba a správa webových stránok, grafické spracovanie informačných a propagačných materiálov)
 • od 1991 - Zväz skautzov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti (člen predsedníctva, spoluorganizátor letných táborov, tvorba a správa webových stránok, grafické spracovanie informačných a propagačných materiálov)
 • od 2006 – externý dopisovateľ týždenníka Nove žyťťa
 • 2008 - 2011 - Agentúra DOHO (tvorba a správa webových stránok, grafické spracovanie informačných a propagačných materiálov, organizácia kultúrnych podujatí na kľúč)
 • od 2009 – Sláčikový orchester Musica Iuvenalis, Košice (tvorba a správa webových stránok, grafické spracovanie informačných a propagačných materiálov, mediálny manažér Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník)
 • 2010 - 2012  - Eras Media, Banská Bystrica (online komentovanie futbalových stretnutí, písanie spravodajských materiálov pre futbalportal.sk)
 • 2012 – spoluautor publikácie Pstriná – z minulosti a prítomnosti obce
 • 2013 – grafická a redakčná spolupráca na vydaní knihy „Xроніка життя політичного в’язня № 2а 424“
 • 2014 – grafická, redakčná a prekladateľská spolupráca na vydaní knihy „Kronika života politického väzňa č. 2A-424“
 • 2014 - 2016 - Naše Novinky Košice (redaktor pre šport a kultúru)
 • 2014 - 2017 - kosickespravy.sk (redaktor pre šport a kultúru)
 • od 2016Petit Press, s.r.o. (Košický Večer - externý dopisovateľ pre šport a kultúru
 • 2018 – 2019 - FART, s.r.o. (externý redaktor pre šport a kultúru)
 • 2017 – 2018 – Bábkové divadlo Košice a RTVS (tlmočnícka činnosť, skript pri natáčaní cyklu rozprávok Príbehy spod Karpát, preklad komiksovej publikácie do ukrajinčiny)
 • 2019 – člen poroty 24. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu vyhlasovanej Slovenským syndikátom novinárov a Literárnym Fondom
 • 2020 – predseda poroty 25. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu vyhlasovanej Slovenským syndikátom novinárov a Literárnym fondom

Ocenenia:

 • 1987 – 1. miesto v celoslovenskom kole súťaži Ľudových škôl umenia Ministerstva školstva SSR v hre na klavír
 • 1987 – 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Melódie priateľstva v kategórii klávesových nástrojov
 • 1998, 1999, 2001, 2018 – 1. miesto v autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu vyhlasovanej Slovenským syndikátom novinárov a Literárnym fondom

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk – mierne pokročilý
 • Ruský jazyk – pokročilý
 • Český jazyk – pokročilý
 • Poľský jazyk - pokročilý
 • Ukrajinský jazyk – aktívne

Počítačové znalosti

 • Corel Draw – pokročilý
 • In Design – pokročilý
 • Pinnacle studio – pokročilý
 • Editovacie programy webstránok Joomla, Wordpress, Drupal, Ionize - pokročilý

Vlastnosti a záujmy
flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, šport, kultúra, hudba, knihy