Skočiť na hlavný obsah

Slavomír Kaduk

Vzdelanie:

 • ĽŠU Kováčska 48 v Košiciach (akordeón) - pedagóg: Jozef Hyblér, Mária Takáčová
 • ZUŠ Brigádnická (kontrabas) - pedagóg: František Suchanský
 • Konzervatórium v Košiciach – kontrabas (1991 - 1997) pedagóg: Tibor Trn, Vojtech Velíšek

Súťaže:

 • Melódie priateľstva
 • Súťaž Ľudových škôl umenia v hre na akordeón

Koncertná činnosť / Spolupráce :

 • orchester v meste Bad Tölz
 • umelecké pôsobenie v meste Weggis vo Švajčiarsku
 • spolupráca so ŠfK
 • kantor - organista v Reformovanej kresťanskej cirkvi
 • Cirkevný zbor Byster
 • Cirkevný zbor Svinica
 • Spolupráca na vydaní nového Slovenského Reformovaného spevníka