Skočiť na hlavný obsah

Oddelenie zvuku

Zľava: Pavol Červený, Tomáš Šemrák (ved. oddelenia), Štefan Fabián