Skočiť na hlavný obsah
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 25. mája 2018 sa začalo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S účinnosťou od 01. júna 2020 je zodpovednou osobou za Štátne divadlo Košice:

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

tel. č.: 055/2452202

email: zodpovedna.osoba@sdke.sk

DOKUMENTY: