Skočiť na hlavný obsah

Lívia Michalčík Dujavová

17. marec 1988

Vzdelanie:

 • 1994- 2003 Základná škola ul. 17. novembra, Sabinov
 • 2001-2003 Základná umelecká škola ul. Námestie slobody 29 Sabinov
 • 2003- 2007 Konzervatórium ul. Exnárová 8, Košice(odbor hudobno-dramatický)
 • 2007- 2012 Vysoká škola, Akadémia umení ul. Horná 95, Banská Bystrica(odbor herevtvo)
 • 2010- 2012 Konzervatórium Exnárova 8, Košice (pedagogické minimum, odbor hudobno dramatický)

Workshopy:

 • 2005 Košice: Homo sapiens
 • 2005 Opole PL: Czas Teatru
 • 2007 Banská Bystrica: Divadlo Continuo CZ
 • 2008 Banská Bystrica: Workshop spevu s Luciou Lužinskou
 • 2009 Košice: „TRAFO" energia- pohyb- priestor
 • 2010 Banská Bystrica: workshop šermu

Pracovné skúsenosti:

 • 2007 Divadlo na peróne, Košice (a.h) O strašiakovi Tomášovi (postava strašiaka Tomáša)
 • 2008 Divadlo na peróne, Košice (a.h) Peppe a Carmen (postava Marylin)
 • 2009 Pásmo dialógov uvádzaných v divadelných priestoroch D44
 • 2010 Bakalárske predstavenie A. P. Čechov, B. Brecht, Svadba (postava sestry Angelíny)
 • 2010 Magisterské predstavenie J. Podhradský, Holuby a Šulek (postavy: dcéra, chlapec)
 • 2011 Divadlo Akadémie umení, Monodráma J. Babarík, Denník
 • 2011 Divadlo Bez opony, Banská Bystrica Jack a fazuľka (postava Jacka)
 • 2012 Štátne divadlo Košice (interný člen činoherného súboru)

Stvárnené postavy

Štátne divadlo Košice

 • F. M. Dostojevskij: Zločin a trest - Soňa
 • W. Shakespeare: Ako sa Vám páči - Fébe
 • J. Uličiansky: Štyria škriatkovia a víla - víla Viva
 • J. Barč - Ivan: Mastný hrniec - Poslancová
 • P. Zelenka: Príbehy obyčajného šialenstva - Figurína Eva
 • A. a V. Mrštíkovci: Mariša - Rozárka
 • J. Záborský: Najdúch - Cica