Skočiť na hlavný obsah

Gabriela Hrženjak

Gabriela Hrženjak je mladá chorvátska koloratúrna sopranistka. V roku 2016 sa prihlásila na štúdium na Hudobnej akadémii Univerzity v Ľubľane, kde sa jej speváckou mentorkou stala doc. Mgr. art. prof. Barbara Jernejčić Fürst. V tom istom roku získala Výročnú cenu za vynikajúce výsledky Rotary klubu Varaždin. V roku 2019 prestúpila na Hudobnú akadémiu v Záhrebe, kde pokračuje vo svojej profesionálnej dráhe v triede prof. art. Lidija Horvat Dunjko.
Dosiahla spevácke úspechy na medzinárodných speváckych súťažiach: "Lav Mirski" 2015 v Osijeku; Vokálna súťaž v Maribore, 2016; "Farské akordy" 2016 v Chorvátskom národnom divadle v Splite; "Giovani Musicisti - Citta di Treviso", 2017; "Jadranské akordy" 2017 v Kraljevici; "Bistrica Sound" 2018 v Mariji Bistrici; slovinská národná súťaž TEMSIG, 2019; Lions Grand Prix 2019 v Rijeke. V roku 2021 debutovala v slávnej opere Julesa Masseneta „Popoluška“ ako Víla v sále Blagoje Bersa v Záhrebe a opernej bájke Igora Kuljerića „Animal Farm“ ako Mollie v sále Vatroslava Lisinského. Vystúpila na "Gala Góre VIII. Medzinárodnej súťaži Viery Kovač Vitkai" v Novom Sade v Srbsku, kde získala 1. miesto vo svojej kategórii, čím sa stala laureátkou celej súťaže.

V zahraničí sa zúčastnila niekoľkých majstrovských kurzov, ktoré viedli napríklad maestro Srba Đinić, známy režisér Giancarlo del Monaco, sopranistka Zdenka Žabčić Hesky a dirigent Mladen Tarbuk. V marci 2022 sa zúčastnila aj na Majstrovských speváckych kurzoch vo Viedni pod vedením tenoristu Bojidara Nikolova a dirigenta Petra Valentoviča, kde mala možnosť vystúpiť na záverečnom koncerte.

To ju priviedlo k prihláseniu sa na "7. medzinárodnú spevácku súťaž Otta Edelmanna" v apríli 2022, ktorá sa konala v Palais Ehrbar vo Viedni, kde obsadila 3. miesto. Po úspechu v Rakúsku debutovala v kantáte Carla Orffa "Carmina Burana", ktorú dirigoval prof. Jasenka Ostojić v sále Blagoje Bersa v Záhrebe v máji 2022. O dva mesiace neskôr sa zúčastnila na "4. medzinárodnej súťaži mladých operných spevákov - Zinka Milanov" v Chorvátskom národnom divadle v Rijeke, kde sa prebojovala do finále a vystúpila na slávnostnom koncerte s Rijeckým symfonickým orchestrom pod vedením Simona Krečiča. V ŠDKE debutuje v role Roxany v opere Król Roger od Karola Szymanowského.