Skočiť na hlavný obsah

Vaše darčeky už rozžiarujú detské očká

Už niekoľko dní je na cestách divadelný Ježiško, ktorý do Centier detí a rodiny (detských domovov) roznáša stovky hračiek, ktoré ste Vy, naši diváci a priaznivci, priniesli počas akcie ROZŽIARME DETSKÉ OČKÁ so Štátnym divadlom Košice. „Myslím, že v mene všetkých zamestnancov Štátneho divadla Košice môžem povedať, že je úžasný pocit takýmto spôsobom potešiť deti, ktorým nebol osud naklonený. Keď ich človek vidí, uvedomí si, aká je nedocenená práca tých, ktorí sa o nich starajú. Aj preto chcem v mene Štátneho divadla Košice ešte raz vysloviť veľké poďakovanie všetkým našim priaznivcom, ktorí nám pomohli rozžiariť počas tohtoročných Vianoc detské očká,“ hovorí generálny riaditeľ Igor Dohovič, ktorý by chcel v budúcnosti nadviazať užšiu spoluprácu a možno aj prevziať patronát nad niektorým z centier.

Kde všade si deti nájdu pod vianočným stromčekom Vaše darčeky:

  • Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská – v starostlivosti 81 detí, v sídle centra 39 v 4 samostatných skupinách, u profesionálnych náhradných rodičov 40 detí a 2 mladí dospelí v prenajatom byte
  • Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves – v starostlivosti 59 detí v šiestich rodinných domoch v Košickej Novej Vsi, Košiciach, Nižnej Myšli, Ždani a Valalikoch. Tento detský domov bol dlhé roky úzko spätý s divadlom vďaka už nebohému sólistovi opery Júliusovi Regecovi, ktorý pravidelne prichádzal medzi deti a trávil s nimi časť vianočných sviatkov, brával ich do divadla a pripravoval pre nich koncerty
  • Centrum pre deti a rodiny Bidovce -  v starostlivosti 68 detí od narodenia až do 25 rokov, ktoré žijú u 8 profesionálnych rodičov a piatich rodinných domoch v okolí Košíc
  • Centrum pre deti a rodiny Dobšiná – v starostlivosti 92 detí od narodenia do 25 rokov , ktoré žijú u 8 profesionálnych rodičov, sídle domova sedem samostatných skupín, ďalšie deti v štyroch satelitných domoch v Rožňave a Dobšinej.
  • Centrum pre deti a rodiny Mlynky – v starostlivosti 69 detí so sociálnym a zdravotným postihnutím vo veku 5 až 17 rokov, z toho desať detí v Rožňave v rodinnej výchove a 34 v profesionálnych rodinách.
  • Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany – najväčší detský domov na Slovensku, v starostlivosti  191 detí, ktoré sú umiestnené v 16 samostatných usporiadaných skupinách, v 2 skupinách pre dobrovoľné pobyty a tehotné ženy a 10 profesionálnych rodinách  
  • Ďalšie hračky budú distribuované prostredníctvom Arcidiecéznej charity v Košiciach do krízových centier a ďalších zariadení