Skočiť na hlavný obsah

STANOVISKO ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE K ČLÁNKU V DENNÍKU "KORZÁR" UVEREJNENOM DŇA 17. FEBRUÁRA 2021

Štátne divadlo Košice absolútne odmieta  o tom, že fotografie hercov, ktoré vytvoril fotograf Ján Štovka, sa nepáčili generálnemu riaditeľovi divadla Ondrejovi Šothovi. Divadlo ich zo svojej webstránky, rovnako ako fotografie ďalších zamestnancov divadla, stiahlo nie na základe ich kvality, ale na základe prehnaných finančných požiadaviek ich autora, ktoré sa v súčasnosti riešia na úrovni právnych zástupcov Štátneho divadla Košice a spoločnosti Olivier production, s.r.o., ktorej je Ján Štovka spolumajiteľom.

Zverejnené fotografie hercov činohry vznikli vo februári 2020 ešte pred nástupom nového generálneho riaditeľa Ondreja Šotha do funkcie. Následne v júni 2020, už po nástupe nového generálneho riaditeľa, pokračovalo fotenie ďalších umeleckých zložiek, opery aj baletu, ako aj neumeleckých zložiek divadla. Na základe obojstrannej dohody sa ustúpilo od koncepcie scénických fotiek (ktoré vznikli v prípade činohry) k portrétovým fotkám. Fotografie boli následne zverejnené na webovom sídle divadla sdke.sk. Divadlo ich zo svojej webstránky stiahlo na základe prehnaných finančných požiadaviek ich autora, ktoré odmieta uhradiť a ich vysporiadanie je v súčasnosti predmetom už spomínaných rokovaní právnych zástupcov oboch strán.

Medzi stranami prebehlo rokovanie o výške odmeny za zhotovenie a použitie portrétových fotografií, a to aj na úrovni právnych zástupcov, strany však k dohode nedospeli.  Nárok spoločnosti Olivier production s.r.o.  vo výške 500 EUR za jednu fotografiu, spolu 100 000 EUR  považuje Štátne divadlo Košice za neprimerane vysoký a neakceptovateľný. Divadlo je stále pripravené uhradiť spoločnosti Olivier production s.r.o. cenu, ktorá je vzhľadom na všetky okolnosti primeraná a ekonomicky zdôvodniteľná.

Štátne divadlo Košice uzatváralo v minulosti zmluvy so spoločnosťou Olivier Production s.r.o. na vytvorenie vizuálu plagátu a dodanie sady fotografií z predstavení (spravidla minimálne 50 kusov) a udelenie licencie. Cena jednotlivých zakázok a zmluvy sú riadne zverejnené v zmysle platných právnych predpisov. Ceny podľa týchto zmlúv sa pohybovali napríklad v roku 2019 v rozmedzí od 420 do 1.000 eur.

Súčasný stav žiaľ celkom zatieňuje dobrú spoluprácu, ktorú malo divadlo s p. Štovkom a Olivier Production, s.r.o.

Štátne divadlo Košice už zverejnilo nové portrétové fotografie vytvorené interným zamestnancom Josephom Marčinským, s ktorým ako fotografom spolupracoval predovšetkým baletný a operný súbor a ktorý pripravuje aj fotografie k novým projektom vznikajúcim v ostatnom období.

Vzhľadom na to, že vec pravdepodobne smeruje k súdnemu sporu, nebude Štátne divadlo Košice vec v tejto chvíli ďalej komentovať.