Skočiť na hlavný obsah

Riaditelia činohry a opery o starom a novom roku

Na prelome rokov sme riaditeľom súborov Štátneho divadla položili štyri otázky:

1. Aký bol rok 2017 v ich súbore?

2. Čo ich v minulom roku najviac potešilo a čo možno trochu zarmútilo?

3. Aký bude nový rok 2018 v ich súbore?

4. Čo si budú priať, keď v novom roku prvý raz prekročia prah divadla?

Prinášame vám odpovede riaditeľa činohry Milana Antola a riaditeľa opery Karola Kevického.

Karol Kevický, riaditeľ opery:

1. Rok 2017 bol pre operu dramaturgicky pestrý a nevšedný. Operný súbor Štátneho divadla Košice v posledných piatich rokoch zaraďuje okrem tradičných a divácky osvedčených inscenácií do svojho repertoáru aj tituly, ktoré bežný divák nemá možnosť často vidieť inscenované v javiskovej podobe, ale ktoré rozhodne nie sú po stránke umeleckej menej hodnotné, či nebodaj menej kvalitné. Tieto diela veľakrát len stoja v tieni iných – notoricky známych – operných titulov, ktoré viaceré divadlá do svojho repertoáru zaraďujú predovšetkým z dôvodu prispôsobenia sa vkusu diváka, väčšej istoty návštevnosti, ale aj kvôli nezanedbateľným výnosom z predstavení za vstupné, do ktorých všetky kultúrne inštitúcie núti neľahká ekonomická situácia. My sme sa vydali ťažšou cestou – nechceme za každú cenu podliezať vkusu diváka – ale snažíme sa napriek všetkým obmedzeniam a prekážkam pravidelne do dramaturgického plánu zaraďovať širokú paletu titulov, o ktorých sa domnievame, že sú neprávom zabúdané a prehliadané. Napriek všetkým ťažkostiam nám táto filozofia priniesla svoje ovocie v podobe ocenení, väčšieho záujmu odbornej kritiky, vznikol Klub priateľov opery a získali sme tiež pozvania na festivaly. Vzhľadom na to, že niektoré tituly sú málo uvádzané aj v rámci stredoeurópskeho priestoru, o košickú operu sa začínajú zaujímať aj priaznivci opery z okolitých krajín a mnohokrát neváhajú docestovať stovky kilometrov za ojedinelým predstavením priamo do Košíc. Jav to síce nie je masový, ide skôr o jednotlivcov, ale istým spôsobom to dokazuje opodstatnenosť týchto krokov. Aj preto sme minulú sezónu do repertoáru zaradili zriedkavo uvádzané operné dielo nemeckého skladateľa Richarda Wagnera Víly, ktoré sa vo svete uvádza len ojedinele a v kontexte slávnej a kultovej Wagnerovej tvorby stojí v jej úzadí. K spolupráci sme prizvali výborného mladého a talentovaného českého dirigenta Roberta Jindru, inscenačný tím pod vedením režiséra Lubora Cukra a spolu so skvelými sólistami, či už domácimi alebo hosťami, vznikla mimoriadne zaujímavá operná inscenácia. Svedčí o tom aj nominácia na cenu DOSKY 2017 za „mimoriadny počin v oblasti operného divadla“. Ak bol Wagner vrchol sezóny 2016/2017, ašpirantom na vrchol sezóny 2017/2018 je opera Giuseppe Verdiho Falstaff, ktorú sme v Košiciach uviedli po prvýkrát v histórií operného súboru. Tento titul mimoriadne zarezonoval v kruhoch odbornej kritiky predovšetkým vďaka skvelému hudobnému naštudovaniu slovenského dirigenta Martina Leginusa a réžií oscarového režiséra Jiřího Menzela, ktorá sa vyznačuje množstvom humorných situácií a gagov, ako i láskavým humorom a typickou Menzelovskou poetikou.  Okrem prvotiny Wagnera a posledného vrcholného diela Verdiho pripravila naša opera pre svojich priaznivcov aj operetu Johanna Straussa Noc v Benátkach v réžii Dagmar Hlubkovej a v hudobnom naštudovaní domáceho Igora Dohoviča.

2. Potešila ma predovšetkým stúpajúca tendencia návštevnosti a väčší záujem o naše predstavenia, a ak môžem byť trocha osobný, zarmútil ma predovšetkým zdravotný stav pána režiséra Jiřího Menzela, ktorého sme si v Košiciach mimoriadne zamilovali a v mene celej opery mu aspoň takto na diaľku prajeme skoré uzdravenie.

3. Verím, že rok 2018 nebude menej úspešný, než ten, ktorý sa práve skončil. V umení však nikdy vopred neviete zaručiť úspech jednotlivých titulov, ale ako poznám svojich kolegov a spolupracovníkov, viem garantovať, že urobia vždy maximum pre čo najlepší výsledok študovaného  diela. Nakoniec, doposiaľ to nikdy nebolo inak a ja si ich preto nesmierne vážim, tak, ako aj ich interpretačné umenie, kreativitu a obetavosť, s akou pristupujú k jednotlivých úlohám či hudobným partom. V budúcom roku nás čakajú nádherné operné projekty, ale i koncerty a samozrejme aj domáce a zahraničné zájazdy. Hneď v januári privítame na doskách Štátneho divadla Košice slávnu opernú divu Evu Urbanovú, ktorá sa predstaví na Novoročných koncertoch spolu s hosťami - tenoristom Michalom Lehotským a pod taktovkou Roberta Jindru. Z pripravovaných operných titulov budú mať možnosť naši diváci zhliadnuť premiéry opier Jacquesa Offenbacha – Hoffmannove poviedky (réžia Imre Halasi, dirigent Maroš Potokár), Wolfganga Amadea Mozarta – Don Giovanni (réžia Juraj Nvota, dirigent Vinicius Kattah) a slávnu operetu Johanna Straussa – Netopier (réžia Michal Spišák, dirigent Kriss Russman). Okrem toho sa operný súbor predstaví aj na festivale Eurokontext.sk s už spomínanými Wagnerovými Vílami a na letnom opernom festivale v maďarskom Soproni s Verdiho Falstaffom.

4. Určite pohodu pri skúškach a predstaveniach pre svojich kolegov, pevné zdravie, ktoré im umožní naplno „pracovať“ a plniť si tak túžby pri realizácií vysnených postáv či titulov a, samozrejme, plné hľadisko vďačných divákov.

Milan Antol, riaditeľ činohry:

1. Činohra už dlhodobo a stabilne zabezpečuje produkciu Štátneho divadla činohernými a nie raz aj hudobno-dramatickými inscenáciami. Po roku opäť  prinášame nové premiéry, ktorými dopĺňame existujúci repertoár s dôrazom na aktuálnosť tém, v ktorých sa nachádza umelec - tvorca a samozrejme divák,  ktorému svoju prácu ponúkame s ambíciou uspieť, osloviť, zabaviť ale aj niečo posunúť k lepšiemu. Nové premiéry hier Nehoda, Ronja, Ako Bonnie a Clyde a Ujo Váňa sa s úspechom zaradili do zostavy repertoáru činohry a tvoria súčasť viac ako 170 činoherných predstavení odohraných doma, ale aj na väčšom počte zájazdov: Báčsky Petrovec, Praha, Ostrava, Bratislava, Prešov, Spišská Nová Ves.

2. Život súboru nabral na stabilných pracovných obrátkach. Skvelý činoherný súbor sa s úspechom dokázal popasovať nie raz vo veľmi náročných  skúšobných obdobiach s diametrálne odlišnými tvorivými postupmi inscenátorov.  Som rád, že širokospektrálny dramaturgický plán premiér od inscenácie  Ronja, dcéra lúpežníka pre mládež až po Nehodu pre špecifikejšieho diváka vhodne a s úspechom doplnil činohernú ponuku. Teší ma nautíchajúci divácky záujem o naše predstavenia ako aj úspešné predstavenia na zájazdoch na Slovensku aj v zahraničí a teší ma aj zvyšujúci sa záujem renomovaných režisérov spolupracovať so súborom činohry ako aj záujem o spoluprácu s nami hercov z iných divadiel a škôl. Smútok so sebou vždy prinesie ak život súboru niečo naruší, preruší alebo skončí. Rozlúčili sme sa s Móricom Beňovským a s inými inscenáciami, ale ak nejde o život … Nezosmutnili ma tak derniéry inscenácií ako keď odišiel kolega herec Gejza Benkő. Česť jeho pamiatke.

3. Verím, že naplníme očakávania divákov ale aj svoje poslanie štandardného súboru, ktorý ma odohrať bezmála 200 repríz a 5 premiér. Už dlhšie uvažujem nad vznikom nového divadla. Chcel by som, aby vznikol nový - ďalší priestor, hlavne pre činohernú tvorbu.  Cítim veľký tlak tvoriť, hrať divadlo od mnohých už zrelších hercov, ale hlavne od mladých umelcov. Škôl je mnoho a miesta na tvorbu pre absolventov žalostne málo. Preto chcem umeleckým ambíciám pomôcť vznikom Štúdia Malej scény. Stretol som sa s podporou u generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice a v súčasnosti vytvárame štatút nového umelecko-zábavného priestoru. Verím, že sa zadarí a spustíme prácu Štúdia Malej scény už v  roku 2018. Po rokoch sa konečne podarilo zaznamenať činohernú inscenáciu v televízii. RTVS a ŠD našlo spoločnú reč a ja len dúfam, že táto spolupráca bude rozkvitať a prinesie nové ovocie minimálne raz do roka, a že sa herci dožijú čias ako keď som ja prišiel po škole do ŠD Košice a okrem práce v divadle som spolupracoval, podotýkam v jednej sezóne, s košickou televíziou minimálne na 5 televíznych inscenáciách a na množstve rozhlasových produkcií v košickom rozhlase. 

4. Aby boli všetci zdraví, šťastní, požehnaní a aby práca hercov uspokojovala každého po každej stránke, aby z našej práce mali naši diváci radosť a uspokojenie.