Skočiť na hlavný obsah

Generálnym riaditeľom bude od 1. júna Ondrej Šoth

Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR:

Ministerka kultúry SR Natália Milanová na základe výsledku výberového konania vymenovala od 1. júna 2020 do funkcie generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice Ondreja Šotha.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti vo výberovom konaní:

 • Milan Antol, herec a riaditeľ Činohry Štátneho divadla Košice
 • Igor Dohovič, dirigent a poverený generálny riaditeľ  Štátneho divadla Košice
 • Ondrej Šoth, choreograf a režisér, poverený riaditeľ Baletu Štátneho divadla Košice

Členovia  výberovej komisie:

 • Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka Divadla Nová scéna
 • Elena Gyurcsová, riaditeľka odboru umenia a kreativity sekcie umenia MK SR
 • Marilena Halászová(ČR), choreografka a baletná pedagogička
 • Prof. Karol Horák, dramatik
 • Peter Kováč, riaditeľ Činohry SND a poverený generálny riaditeľ Slovenského národného divadla
 • Peter Michalík, koncertný majster orchestra – zástupca zamestnancov Štátneho divadla Košice
 • Lucia Potokárová, riaditeľka Štátnej filharmónie Košice
 • Jozef Švolík, generálny riaditeľ sekcie umenia MK SR – predseda výberovej komisie (zvolený členmi komisie tajným hlasovaním na jej prvom zasadnutí)
 • František Výrostko, riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin

Výberové konanie bolo vyhlásené a zverejnené 20. januára 2020 s termínom uzávierky prihlášok do 20. februára 2020.

Vypočutie uchádzačov členmi výberovej komisie sa uskutočnilo 14. mája 2020 v Košiciach, kde sa na základe hlasovania členov výberovej komisie víťazom stal Ondrej Šoth.