Skočiť na hlavný obsah

Cena ministerky kultúry aj pre Titusza Tóbisza

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v pondelok 24. februára slávnostne udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2019. V siedmich kategóriách boli celkovo ocenení jedenásti laureáti. Ocenenie sa udeľuje za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca si z rúk ministerky prevzal aj sólista opery Štátneho divadla Košice Titusz Tóbisz, za výnimočné stvárnenie spevácky náročnej postavy Jeana Valjeana v muzikáli Bedári s prihliadnutím na postavy, ktoré na vysokej umeleckej úrovni stvárňuje na opernej scéne Štátneho divadla Košice.

Cenu za celoživotný prínos v oblasti slovenského divadelníctva a výrazný podiel na rozvoji tanečného umenia a tanečného vzdelávania udelila ministerka aj Marilene Halászovej, ktorej veľká časť profesionálnej kariéry bola spätá s košickým divadlom. Ďalšími ocenenými boli získal literárny kritik a prekladateľ Alexander Halvoník (Cena zavýnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby), pedagogička vokálnej interpretácie Eva Blahová (Cena za výnimočný prínos v oblasti hudby), maliar, grafik a ilustrátor Stanislav Dusík (Cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry in memoriam), prví baletní sólisti Viedenského štátneho baletu Nina Poláková a Roman Lazík (Cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí), v tej iste kategórii získala cenu aj grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu Petra Štefanková, herec a recitátor Jozef Šimonovič (Ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia), hudobný redaktor Vladimír Franc (Cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia) a v tej iste kategórii ocenila ministerka Laššáková aj zakladateľa galérie insitného umenia v Kovačici Pavla Babku.

(foto: MK SR)