Skočiť na hlavný obsah

TRANS/MISIE v divadlách, múzeách, galériách, koncertných sálach aj na ulici

V divadelných aj koncertných sálach, galériách, múzeách, ale aj na ulici sa budú od 8. do 14. septembra 2019 odohrávať takmer štyri desiatky podujatí Medzinárodného festivalu TRANS/MISIE 2019, ktorého organizátorom je Štátne divadlo Košice s podporou Ministerstva kultúry SR. Na svoje si prídu milovníci  žánrov – divadla, hudby, výtvarného umenia, histórie, street artu, filmu hraného i dokumentárneho.

VIDEOPOZVÁNKA

Podobne ako pred rokom pri premiérovom ročníku spoločného projektu divadiel zo šiestich krajín v poľskom Rzeszowe, aj v tomto roku bude festival prebiehať formou národných dní a bude venovaný jednej hlavnej téme – 30. výročiu udalostí roku 1989. Umelci, ale aj iní aktéri sa budú zamýšľať aj nad vzťahom demokracia verzus diktatúra, nad pádom akejkoľvek garnitúry a momentom zmeny, ktorý takýto pád prináša, a nad tým, ako sa s takým momentom spoločnosť vyrovnáva. Prvý a posledný deň festivalu budú slovenské, druhý a tretí deň litovsko – ukrajinský respektíve ukrajinsko – litovský, štvrtý deň bude patriť Poľsku, piaty Maďarsku a šiesty bude český. Program jednotlivých dní zastrešujú partnerské divadlá projektu – Štátne divadlo Košice, Teatr im. Wandy Siemaszkowej z poľského Rzeszowa, divadlo Csokonai Nemzeti Szinház z maďarského Debrecína, Národné divadlo moravskosliezske z českej Ostravy, Národného akademického ukrajinského činoherného divadla M. Zaňkoveckej z Ľvova a Palác kultúry v litovskom meste Trakai. V programe sú divadelné predstavenia rôznych žánrov, výstavy o zlomových udalostiach roku 1989, besedy s ich priamymi účastníkmi, ale aj tými, ktorých totalitný režim prenasledoval, koncerty vážnej hudby v podaní dvoch filharmónií, ale aj malého komorného telesa a mnohé ďalšie podujatia.

Hneď prvý deň festivalu, nedeľa 8. septembra, okrem slávnostného otvorenia na Dolnej bráne prinesie aj dve netradičné podujatia. Ešte pred otvorením festivalu sa priamo v centre mesta otvorí „Slobodná zóna“ - divadelný happening vytvorený špeciálne pre TRANS/MISIE 2019, ktorý sa v synchrónne odohrávajúcich sa situáciách v centre mesta zamyslí nad variantnými podobami slobody a neslobody. Režijne ho pripravuje Júlia Rázusová. Keďže téma slobody je aj otázkou dejín viery na našom území súčasťou otvorenia festivalu bude, opäť priamo v centre mesta, performance na motívy hry košického dramatika Karola Horáka „Košickí mučeníci (Naše kráľovstvo nie je z tohto sveta)“ . Predstavenie vzniká s priamou finančnou podporou mesta Košice, v spolupráci s Arcibiskupským úradom Košice a strednými umeleckými školami.

Okrem pestrého programu festivalových podujatí organizátori ponúknu aj viacero sprievodných aktivít a Košice budú TRANS/MISIAMI jednoducho žiť. V priestore za Historickou budovou Štátneho divadla Košice vyrastie festivalové mestečko, ktoré bude nielen informačným centrom festivalu, ale aj miesto príjemných festivalových stretnutí hostí festivalu, ale aj divákov pri chutnom občerstvení, ochutnávke Tatranského čaju, ale najmä pri ochutnávke špeciálneho festivalového piva TRANS/MISIE, ktoré pre festival uvarí Košický pivovar Hostinec. Pre milovníkov street artu chystajú organizátori aj zaujímavý workshop o tvorbe grafitti. Keďže Košice sú v tomto roku Európskym hlavným  mestom dobrovoľníctva, organizátori úzko spolupracujú aj s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja a mestom Košice a dobrovoľníci sa budú starať o komfort hostí i návštevníkov festivalu. 

Projekt Medzinárodného festivalu umení TRANS/MISIE sa zrodil v polovici júna 2017 v poľskom mestečku Lancut neďaleko Rzeszowa, kde zástupcovia divadiel zo šiestich krajín podpísali memorandum o jeho vzniku. Partnerov projektu spája prihraničná poloha, ktorá praje vzájomnému prenikaniu kultúr. Z toho vyplýva iný ako centristický pohľad na skutočnosť. Jeho základom je regionálna komunita a jedinečná identita pohraničia. Základným cieľom festivalu, ktorý sa každoročne bude uskutočňovať v inom meste a v inom štáte, je vybudovanie spoločného priestoru, v ktorom budú zdieľané nápady a hodnoty, inšpirácia a motivácia a bude sa v ňom posúvať umelecké dianie. Premiérový ročník TRANS/MISIÍ sa uskutočnil na prelome augusta a septembra 2018 v poľskom Rzeszowe a jeho organizátorom bol Teatr im. W. Siemaszkowej. Titul festivalu znel – „1918. Koniec a začiatok.“, a súvisel so stým výročím udalostí, ktoré mali obrovský význam pre strednú a východnú Európu a priniesli nové usporiadanie a vznik nových nezávislých štátov.