Skočiť na hlavný obsah

Stanovisko divadla k bezpečnostnému incidentu

V súvislosti s uverejnením článku autoriek Ingrid Timkovej a Natálie Jabůrkovej pod názvom „Z divadla urobili zlatú baňu?“ v internetovom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ Štátne divadlo Košice nahlásilo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bezpečnostný incident v zmysle Čl. 33 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 (tzv. GDPR) z dôvodu úniku interných dokumentov obsahujúcich osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa, vlastnoručné podpisy a ekonomické údaje dotknutých osôb), z dôvodu neoprávneného poskytnutia osobných údajov denníku Plus JEDEN DEŇ, ako aj z dôvodu následného neoprávneného zverejnenia osobných údajov. V neposlednom rade má Štátne divadlo Košice dôvodné podozrenie, že denník Plus JEDEN DEŇ zverejnením osobných údajov podľa § 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov porušil zákaz zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor, keďže nedisponoval súhlasom dotknutých osôb.

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje boli neoprávnene zverejnené, zároveň podali orgánom činným v trestnom konaní oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich  tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

Celá záležitosť je aktuálne v štádiu prešetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní.