Skočiť na hlavný obsah

Skenovanie prenesie divadlo do virtuálneho sveta

Zaujímavý pohľad na Historickú budovu Štátneho divadla Košice ponúkajú výstupy laserového skenovania, ktoré od februára tohto roka realizoval Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Laserové skenovanie súvisí s bilaterálnym projektom APVV/SK-CN-RD-18-0015: Key Technologies on the Integration of Multi-GNSS, LiDAR and Oblique Photogrammetry in 3D High-Quality Reconstruction of Smart City (3DSMARTCITY). Partnerom košických vedcov sú v ňom ich kolegovia zo School of Environmental Science and Spatial Informatics CUMT v čínskom meste Sü-čou. Skenovanie divadla je jedným z výsledkov memoranda o spolupráci, ktoré Štátne divadlo Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podpísali v roku 2017. Vedcami získané dáta už čoskoro umožnia predstaviť verejnosti vizualizáciu vybraných priestorov jednej z najkrajších budov v Košiciach vo virtuálnej realite. Diváci tak budú môcť svoje divadlo "navštíviť" kedykoľvek z pohodlia domova.

Komplexné laserové skenovanie divadla bolo rozdelené do niekoľkých fáz. „V prvej fáze sa mapovanie realizovalo vo verejnej časti divadla. Táto časť bola skenovaná s vysokým priestorovým rozlíšením so subcentimetrovou detailnosťou a mračno bodov bolo zafarbené reálnymi farbami. V druhej fáze boli podrobne zoskenované podzemné časti divadla. Išlo o šatne, sklad rekvizít, technické časti a spojovaciu chodbu medzi historickou budovou a administratívnou budovou. Tretia fáza skenovania bola zameraná na neverejnú časť divadla a strechu nad javiskom a hľadiskom. V poslednej fáze bolo oskenovaný exteriér divadla. Pozemným laserový skenovaním vznikla veľmi komplexná databáza, z ktorej je možné odvodiť vysokodetailné a podrobné plány budovy. V súčasnosti prebieha spracovanie dát pre vizualizáciu vybraných priestorov budovy pre virtuálnu realitu,“ priblížil priebeh skenovania RNDr. Ján Kaňuk, PhD., ktorý spolu s Mgr. Jozefom Šupinským projekt v gescii prof. Ing. Vladimíra Sedláka, PhD., technicky zabezpečuje.

SmartCity je moderný koncept riadenia a budovania mesta, v ktorom sa uplatňuje prepojenie rozličných senzorov, vedy a digitálnej komunikácie smerujúce k zlepšeniu životného prostredia a života ľudí v meste. Bilaterálny výskumny projekt APVV/SK-CN-RD-18-0015 (3DSMARCITY)  UPJŠ v Košiciach a China University of Mining and Technology (CUMT) in Xuzhou (Sü-čou), provincia Ťiang-su v Číne, prináša realizáciu spoločných experimentov, ktorých účelom je zvýšiť presnosť získavania trojrozmerných dát o meste. „Napriek odlišnej veľkosti záujmového územia obidvoch partnerov (Sü-čou, 10 mil. obyvateľov a Košice 0,24 mil. obyvateľov), urbánne prostredie čelí bez ohľadu na geografickú mierku podobným výzvam a trápia ho podobné problémy, ako napr. prehrievanie mesta, povodne, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a obnova zelene. Ich riešenie preukážeme v aplikačnej fáze spoločného výskumu uplatnením našich modelov pre výpočet teploty povrchu, bleskových povodní alebo solárneho potenciálu,“ informuje o projekte webstránka Ústavu geografie UPJŠ.