Skočiť na hlavný obsah

Rok 2016 bol pre divadlo úspešný

Za úspešný možno nielen z umeleckého hľadiska považovať rok 2016 v Štátnom divadle Košice. Na verejnom odpočte to v piatok 5. mája pri prezentácii činnosti divadla v minulom roku konštatoval generálny riaditeľ Peter Himič.

V rámci svojej hlavnej činnosti uviedlo divadlo v hodnotenom období 10 premiér inscenácií - 5 činoherných (E. Albee: Kto sa bojí Virginie Woolfovej?, A. Moravia: Rimanka, F. Zeller: Otec, T. Pratchett, S. Briggs: Maškaráda, E. Murphy: Moje baby); 3 operné (G. F. Händel: Alcina, N. Rimskij-Korsakov/M. Lejava: Mozart a Salieri/Bohom milovaný, G. Puccini: Bohéma) a 2 baletné (A. Chačaturjan: Spartakus, Z. Mistríková, O. Šoth: Charlie Chaplin). „Viacero z premiérových titulov bolo uvedených v slovenskej premiére. Za významné treba určite považovať aj to, že práve v Košiciach mala celosvetovú premiéru aj nová slovenská súčasná opera Mariána Lejavu Bohom milovaný. Výborné a aj z pohľadu divákov úspešné inscenácie priniesla aj činohra a balet, ktorý v autorskom projekte Ondreja Šotha Charlie Chaplin opäť ukázal svoju jedinečnosť," povedal generálny riaditeľ divadla. 

„Súbory divadla odohrali spolu 345 predstavení, ktoré navštívilo viac ako 77,5 tisíca divákov. Výrazný, až vyše desaťpercentný nárast zaznamenalo divadlo aj v tržbách. Pokles počtu návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom úzko súvisel s prebiehajúcou čiastočnou obnovou historickej budovy, ktorá si v prvom polroku 2016 vyžiadala výrazné obmedzenie počtu dopoludňajších predstavení," uviedol P. Himič. Za významné považuje aj to, že činohra, opera a aj balet sa s úspechom predstavili aj na hosťovaniach v zahraničí. „Opera sa predstavila na známom Bartók Plusz Opera Fesztivale v maďarskom Miškolci, kde uviedla predstavenie Ariadna na Naxe, balet uviedol na 12. ročníku Maďarského festivalu tanca v Győri známu Spiacu krásavicu a činohra sa na Divadelnom festivale krajín V4 v maďarskom meste Vác predstavila s úspešnou komédiou Voľnomyšlienkar," dodal generálny riaditeľ divadla.

Z hľadiska mimo umeleckých činností sa podarilo zachovať tradíciu podujatí pre návštevníkov ako Divadelná kvapka krvi, Valentínska romantika s divadlom a ďalších. Významným krokom bolo aj obnovenie činnosti Klubu priateľov divadla, ktorý od septembra 2016 prijal do svojich radov okrem milovníkov opery aj tých, ktorí preferujú balet či činohru.
Ako dodal P. Himič, rok 2016 bol aj rokom úspešnej realizácie čiastočnej rekonštrukcie Historickej budovy ŠD Košice, ktorá sa uskutočnila vďaka projektu „Obnova NKP – historickej budovy ŠD Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
„Dosiahnuté v roku 2016 je pre nás záväzkom aj pre tento rok a verím, že aj po jeho skončení, budeme môcť konštatovať, že bol úspešný," uzavrel P. Himič.