Skočiť na hlavný obsah

Pred sto rokmi sa narodil Jan Grünwald

V prvý aprílový deň uplynulo sto rokov od narodenia zbormajstra, dramaturga, dirigenta, publicistu a hudobného skladateľa Jan Grünwalda, ktorého veľká časť profesionálnej kariéry bola spojená so Štátnym divadlom Košice. Nastúpil doňho v roku 1946 na pozíciu zbormajstra a dirigenta, v rokoch 1951 – 1962 aj dramaturga opery a baletu. Bol divadelným univerzálom, ktorý zanechal stopu vo všetkých troch súboroch divadla. Ako zbormajster a dirigent prispel k úspešnému naštudovaniu mnohých operných a operetných inscenácií, ako dirigent hudobne naštudoval niekoľko baletov, ako skladateľ skomponoval scénickú hudbu k viacerým činoherným inscenáciám.

Rodák z Brna Jan Grünwald vyštudoval po maturite na gymnáziu v Žiline obchodnú akadémiu, konzervatórium a na univerzite v Brne navštevoval prednášky z dejín hudby, zborového spevu a dirigovania. V štyridsiatych rokoch minulého storočia začínal v Brne v Klube mladých pri Akademickej kaviarni, po skončení vojny sa živil ako korepetítor, režisér a zbormajster ochotníckeho operného súboru Nová scéna v brnianskych Žabovreskoch. V sezóne 1945/46 pracoval ako dramaturg a hudobný režisér Divadla mladých. V roku 1946 prijal miesto zbormajstra a dirigenta v Štátnom divadle Košice. Ako dirigent naštudoval balety Polovecké tance A. Borodina, Morská panna Z. Mrkose, Kráľovná bábok J. Bayera, Slovanské tance A. Dvořáka, opery Hubička B. Smetanu, Soročinský jarmok M. P. Musorgského, Madame Butterfly G. Pucciniho, Faust a Margaréta G. Gounoda, operety Cigánsky barón J. Straussa, Hrnčiarsky bál G. Dusíka. Skomponoval scénickú hudbu k viacerým činoherným inscenáciám, spolupracoval na niekoľkých hudobno - literárnych pásmach, písal kantáty, piesne a orchestrálne skladby. Okrajovo sa venoval aj opernej a operetnej réžii (F. Lehár, Veselá vdova; R. Leoncavallo, Komedianti; G. Rossini, Barbier zo Sevilly) Upravoval a do slovenčiny prekladal operné a operetné libreta, písal články o hudobnej výchove mládeže, recenzie a kritiky. Po odchode z divadla pôsobil v rokoch 1962 – 1976 ako riaditeľ Ľudovej školy umenia v Košiciach a bol prvým dirigentom a zakladateľom známeho mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis, ktorý dodnes úspešne pôsobí v Košiciach. Zomrel 18. júla 1978, pochovaný je na rodnej Južnej Morave, v Brne.