Skočiť na hlavný obsah

Nový názov vracia divadlu jeho historickú identitu

Štátne divadlo v Košiciach už neexistuje. V pondelok 1. mája mu ministerka kultúry Natália Milanová prinavrátila jeho historický názov, a tak má toto divadlo opäť prívlastok, s akým ho poznali generácie diváčok a divákov spred obdobia komunistického režimu – Národné divadlo Košice (NDKE).

Na zmenu názvu čakali predstaviteľky a predstavitelia divadla, ako aj obyvateľky a obyvatelia Košíc dlhých 68 rokov – konkrétne od roku 1955. Prívlastok „štátne divadlo“ totiž inštitúcia dostala práve v časoch totalitného režimu, ktorý slobodu myslenia aj slobodu prejavu potláčal, a aj takto chcel dostať všetkých a všetko symbolicky pod kontrolu.

„Košické divadlo bolo vždy národné, rovnako ako v Bratislave bolo Slovenské národné divadlo už od roku 1920. Sú to dve umelecké inštitúcie, ktorých tvorba má národný význam,“ vyjadril sa v tejto súvislosti generálny riaditeľ NDKE Ondrej Šoth. Názov Národné divadlo Košice je tak podľa neho symbolickým krokom k modernej umeleckej inštitúcii reprezentujúcej slobodu tvorby a myslenia, po ktorom musia prísť ďalšie. „Veríme, že ďalším krokom bude zabezpečenie optimálneho financovania umeleckej inštitúcie vynikajúcej kvality,“ dodal.

Ako ďalej uviedol, okrem Slovenského národného divadla v Bratislave je Národné divadlo Košice jediným divadlom na Slovensku, ktoré má všetky tri súbory – činohru, operu aj balet. V posledných troch rokoch tak ponúklo diváčkam a divákom na Slovensku umenie na európskej úrovni. Počas pandémie divadlo uviedlo 11 online premiér v balete, činohre aj v opere, ktoré sa stretli s veľkým úspechom a uznaním nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

„Návrat k názvu Národné divadlo Košice osobne vnímam ako prejav úcty k predošlým generáciám jeho umelkýň a umelcov. Ale mal by vyjadrovať aj úctu a rešpekt k tvorbe umelkýň a umelcov súčasných,“ vyjadril sa riaditeľ Opery NDKE Roland Khern Tóth. Podľa neho predstavuje Národné divadlo Košice kontinuitu našich dejín, ako aj slobodnú a autentickú umeleckú tvorbu, ktorá je sebavedomá a otvorená Európe, svetu i budúcnosti. „Nesmieme však zabúdať na umeleckú a ideovú nezávislosť inštitúcie, ktorá musí byť garantovaná aj finančne,“ skonštatoval riaditeľ Opery NDKE Khern Tóth. „Jedna časť práce sa už urobila – divadlu sa navrátil názov, aký mu patrí. Teraz však musíme v spolupráci s príslušnými inštitúciami dosiahnuť to, aby sme aj v Košiciach mali stabilné financovanie a mohli plnohodnotne tvoriť,“ dodal na záver.