Skočiť na hlavný obsah

Koncert Jaroslava Dvorského definitívne zrušený

Štátne divadlo Košice s ľútosťou oznamuje, že vzhľadom na stále pretrvávajúci núdzový stav a platné protiepidemiologické opatrenia, ruší bez náhrady Koncert Jaroslava Dvorského a jeho hostí. Koncert sólistu Opery ŠDKE mal byť pôvodne uvedený v minulom roku 2020 v predvianočnom čase, neskôr sa jeho termín dvakrát posúval na február a koniec apríla 2021. O vrátenie vstupného za vstupenky zakúpené na tento koncert môžete požiadať písomne e-mailom zaslaným na adresu sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN. K žiadosti je potrebné priložiť vstupenky v elektronickej podobe – sken resp. elektronická vstupenka zo stránky www.navstevnik.sk.

V súvislosti s dodržiavaním koronakrízových opatrení Vás chceme poprosiť, aby ste na vrátenie vstupeniek prioritne využívali elektronickú komunikáciu. Len naozaj v prípade, že nemáte žiadnu možnosť komunikovať s divadlom elektronicky, môžete zakúpené vstupenky vrátiť aj v dennej pokladni ŠDKE. Ďakujeme za pochopenie.

Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.