Skip to main content

Šiesty návrat Pucciniho Toscy do Štátneho divadla Košice

Po takmer dvoch desaťročiach sa do Štátneho divadla Košice vracia jedna z najslávnejších opier svetového operného repertoáru, TOSCA talianskeho Giacoma Pucciniho. Už v piatok 11. februára a v sobotu 12. februára si môžu nielen priaznivci opery pozrieť v Historickej budove ŠDKE verejné generálky inscenácie, ktorú operný súbor pripravoval počas prísnych pandemických opatrení a lockdownu. Premiéra nového titulu v repertoári Opery ŠDKE je vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu naplánovaná do premiérového týždňa na začiatku mája.

Príbeh o slávnej i krehkej speváčke Tosce, vášnivom maliarovi Cavaradossim a sadistickom šéfovi polície Scarpiovi so strhujúcimi melódiami Giacoma Pucciniho, ktoré sa stali nesmrteľnými, patrí vo všetkých svetových operných domoch k nosným inscenáciám ponúkaného repertoáru. Inak tomu nie je ani v Štátnom divadle Košice. Tosca ešte na doskách Národného divadla v Košiciach odznela prvýkrát v máji 1948, naposledy už na javisku Štátneho divadla Košice v októbri 2002.

Keď v roku 1889 Giacomo Puccini po prvýkrát uvidel divadelnú hru Victoriena Sardoua La Tosca, v hlavnej úlohe so svetoznámou francúzskou herečkou Sarah Bernhardt, okamžite rozpoznal námet vhodný pre operné spracovanie a požiadal svojho vydavateľa Ricordiho, aby získal od autora predlohy práva. Prešlo však ďalších dlhých 10 rokov, kým bola partitúra dokončená a Tosca mohla byť 14. januára 1900 uvedená v Ríme. Tosca je príbehom lásky, žiarlivosti a vášne, ale i mučenia a vraždy. Dobová kritika jednohlasne vyčítala tomuto kriminálnemu politickému námetu o zneužití moci, ktorý sa odohráva v Ríme v čase napoleonských vojen v roku 1800, prílišný naturalizmus, honbu za senzáciou i hudbu, ktorá je namaľovaná príliš hrubými farbami. Tosca sa však po uvedení v milánskej La Scale, iba dva mesiace po rímskej premiére, vydala na svoju víťaznú púť scénami svetových operných domov a už z nich nikdy nezmizla,“ hovorí dramaturg košickej opery Stanislav Trnovský.

Režisérom novej inscenácie je Anton Korenči, ktorý má v realizačnom tíme „hviezdne“ obsadenie. Kostýmy pripravil jeden z najznámejších slovenských módnych návrhárov Boris Hanečka a scénickú podobu dala novej opere výtvarníčka Lucia Tallová, ktorá špeciálne pre novú košickú Toscu vytvorila monumentálny obraz dramatickej čiernej oblohy zo série “Clouds”. O hudobné naštudovanie sa postaral šéfdirigent a zbormajster Opery ŠDKE Peter Valentovič.

Nemenej zaujímavé je aj sólistické obsadenie pripravovanej inscenácie. V postave Florie Toscy sa predstaví hosťujúca arménska sopranistka Karine Babajanyan, sólistka popredných európskych operných domov a nová Tosca Viedenskej štátnej opery, ktorá túto rolu s veľkým úspechom stvárnila v roku 2019 po boku svetoznámeho tenoristu Piotra Beczału. Domácou Toscou bude sólistka Opery ŠDKE, sopranistka Tatiana Paľovčíková Paládiová, ktorá túto výnimočnú postavu Florie Tosca naštudovala prvý krát pred dvadsiatimi rokmi.

V postave vášnivého maliara Maria Caravadossiho alternujú domáci Jaroslav Dvorský a hosťujúci Michal Lehotský, rolu Scarpiu stvárnia Marek Gurbaľ a Marián Lukáč. V ďalších postavách uvidia diváci Michala Onufera, Martina Kovácsa, Mihálya Podkopájeva, Maksyma Kutsenka, Antona Baculíka, Lászlóca Havasiho a Daniela Karasa. V novej opere spoluúčinkuje aj Detské operné štúdio pod vedením Igora Dohoviča.