Skočiť na hlavný obsah

Wolfgang Amadeus Mozart: ČAROVNÁ FLAUTA

Posledná opera geniálneho skladateľa

Premiéra
Miesto predstavenia
Historická budova

Posledný Mozartov operný opus naštudovala opera Štátneho divadla Košice pri príležitosti 250. výročia narodenia  geniálneho skladateľa. Čarovná flauta mala premiéru 30. septembra 1791 v divadle Theater auf der Wieden. Riaditeľom tohto periférneho ľudového divadla bol šikovný divadelník a autor Emanuel Schikaneder, ktorý vytvoril libreto opery podľa potrieb a vkusu vtedajších divákov. Populárny bol singspiel s vtipnými komickými situáciami, často s orientálnym námetom, rozprávkovým dejom a prirodzene plynúcou hudbou. O tom, či Schikaneder bol jediným autorom libreta alebo sa na ňom zúčastnil aj jeho spolupracovník Gieseke, sa v hudobnej literatúre dodnes vedú spory. Mozart sa v tejto opere vrátil k spájaniu osvietenských ideálov s nemeckou operou. Prepojil tu vznešené s triviálnosťou, keď na scénu uviedol mystéria slobodomurárstva s ľudovými komickými postavami typu Papagena, vtáčnika, kolovratkára, ako si ho pamätal z detstva a na javisko priviedol slovami „Vtáčnikom som predsa ja.“ Vskutku, práve v týchto melódiách spoznávame najlepšie osobnostný profil skladateľa, tvorcu na vrchole tvorivých síl, preferujúceho dokonca rituály rôznych slobodomurárskych symbolov. Spoznávame, že Mozartova čistá myseľ, schopnosť odovzdávať šťastie, lásku, ale aj hravosť, sú ukryté v tónoch.

BULLETIN

Hudobné naštudovanie:Miloslav Oswald
Dirigenti:Miloslav Oswald, Igor Dohovič
Réžia:Andrea Hlinková
Scénografia: Milan Ferenčik
Kostýmy:Miriam Struhárová
Zbormajster:Šimon Marinčák
Choreografia baletu:Maksym Sklyar
Asistent réžie:Viera Hronská
Korepetítori:Slávka Gerberyová, Júlia Grejtáková, Ľudovít Marcinger
Úprava textu:Andrea Hlinková, Miloslav Oswald
Kráľovna noci:Rena Fujii, Martina Masaryková
Sarastro: Jozef Benci, Ján Martiník, Ondrej Mráz
Pamina: Aneta Mihályová, Alžběta Polačková
Tamino:Igor Kucer, Ondrej Šaling
Papageno:Daniel Čapkovič, Marián Lukáč
Papapgena:Stanislava Dubánová, Lucia Knoteková, Katarína Krčmárová
Monostatos:Ján Rusko
Hovorca:Mikuláš Doboš, Matúš Tomko
Prvá dáma:Aneta Mihályová, Janette Zsigová, Katarína Krčmárová
Druhá dáma:Viera Kállayová, Svetlana Tomová
Tretia dáma:Viera Hronská, Mária Koledová
Zasvätenec:Tomáš Sorokáč
Traja chlapci:Alena Fialeková, Dana Mlynárová, Zuzana Orlovská, Miroslava Rendeková, Sidónia Szabová, Jana Trojáková

Spoluúčinkuje zbor, orchester a balet ŠD Košice