Skočiť na hlavný obsah

Júlia Grejtáková

Vzdelanie:

  • Konzervatórium Košice

Pracovné skúsenosti:

  • Konzervatórium Košice, padagóg a korepetítor speváckeho oddelenia
  • Štátne divadlo Košice (od 2003), hlavný korepetítor opery
  • Svetová súťaž Musica Sacra (od 2011), hlavný korepetítor

Umelecká činnosť:

  • Pravidelne hosťuje v Štátnej opere v Banskej Bystrici.
  • Spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline, Štátnou filharmóniou Košice.
  • Pravidelne sprevádza operných spevákov na významných medzinárodných speváckych súťažiach a koncertoch.
  • So sólistami a komornými telesami účinkuje nielen doma, ale i v zahraničí (Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Mexiko a i.).
  • Je autorkou zaujímavých koncertných projektov, ako napr. Mosty Európy, Česko-slovenské operné nádeje a i.