Skočiť na hlavný obsah

Sofokles: OIDIPUS

Ústredný mýtus antickej i našej civilizácie

Premiéra
Dĺžka predstavenia
85 minút bez prestávky
Miesto predstavenia
Historická budova

V Tébach zúri mor a vojna a ľudia sú zúfalí. Prirodzenosť im velí nájsť vinníka katastrofy. Kto za to všetko môže? Kto zavinil mor? Kto nesie zodpovednosť? A tak sa začína pátranie a hon na neznámeho vinníka. Na čelo vyšetrovania sa postaví sám vládca Téb – Oidipus. Ten Oidipus, ktorý prv ako zasadol na trón zavraždeného tébskeho kráľa a vzal si za ženu jeho manželku Jókastu, vyriešil hádanku Sfingy. Na jej otázku, kto je živočích so slabým hlasom, ktorý je súčasne štvornohý (tetrapús), dvojnohý (dipús), a trojnohý (tripús), odpovie, že je to človek – ráno dieťa, na poludnie muž, večer starec o paličke. Ten Oidipus, v ktorého mene (oidos=otlak, pús=noha) je zakódovaná tragika jeho osudu. Ale prečo slepý veštec Teiresias hovorí, že záhadný zločin spáchal niekto z kráľovského paláca? Niekto, kto „je vlastným deťom zároveň otcom i bratom, že je vlastnej materi synom i manželom a svojmu otcovi vrahom i przniteľom lôžka“. A akú úlohu hrá v celom prípade Oidipov švagor Kreón? A čo ak je vinníkom sám Oidipus? Iba ak by to bolo všetko inak.

Inscenácia otvára nový pohľad na jeden z najznámejších príbehov v svetovej literatúre. Nechce potvrdzovať staré mýty, ani vytvárať nové. Univerzálny príbeh o obetnom baránkovi predsa presakuje do každej doby. V modernej vizualite zaznievajú popri silných hereckých výkonoch aj spevy antického chóru v podaní operného zboru. 

Je zrejmé, že Oidipus, kráľ aj baránok v jednej osobe, je vlastne farmakos, ľudská obeť rituálne ponúkaná bohom s prosbou o odvrátenie moru, ako ju poznáme napríklad z Atén, zo sviatku Thargélií, ktorý je dostatočne doložený.

(STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo (klasické doby). Praha: Ústav pro klasická studia, 1991, s. 32.)

Preklad:Vojtech Mihálik
Réžia a úprava:Anton Korenči
Dramaturgia:Peter Himič
Scéna:Ondrej Zachar
Kostýmy:Silvia Korenči Zubajová
Masky:Juraj Steiner
Hudba:Jozef Vlk
Pohybová spolupráca:Stanislava Vlčeková
Asistent réžie:Andrej Palko

 

Oidipus:Matej Marušin
Kňaz:Róbert Šudík
Kreón:Jakub Kuka
Teiresias:Tomáš Diro
Jokasta:Henrieta Kecerová
Korinťan:Peter Cibula
Láiov sluha:Peter Čižmár
Dvoran:Andrej Palko
Antigona:Zoja Kamila Durkajová, a.h.
Ismena:Barbora Beňatinská, a.h.
Eteokles:Alan Tunkel, a.h.
Polyneikes:Nicolas Tunkel, a.h.
Zbor tébskych občanov:Martin Stolár, Beáta Drotárová, Katarína Horňáková, Lívia Michalčík Dujavová, Juraj Zetyák, Adriana Ballová, František Balog, členovia Zboru Opery NDKE