Skočiť na hlavný obsah

Každé otvorenie partitúry ukáže krásne a nepoznané miesta

Novú inscenáciu baletu Labutie jazero Petra Iľjiča Čajkovského, ktorá bude mať premiéru v piatok 23. marca v Historickej budove Štátneho divadla Košice, hudobne s divadelným orchestrom naštudoval domáci dirigent Igor Dohovič.  Hovorili sme s ním o tom, ako sa po hudobnej stránke pripravuje dielo, ktoré sa v predchádzajúcej verzii lúčilo s javiskom pred necelým rokom, ale aj o tom, v čom je pre dirigenta a orchester baletné predstavenie iné ako operné.  

Labutie jazero sa na javisko vracia po roku v novej inscenácii Vladimira Malakhova. V čom bude iné z hľadiska hudobnej dramaturgie?

V najnovšom naštudovaní prichádza k niekoľkým dramaturgickým zmenám z pohľadu hudby. Pripravuje sa takzvaná  Verzia B, ktorá bola premiérovaná tesne po smrti Čajkovského. Sú v nej využité hudobné čísla z iných diel Čajkovského tvorby. Najväčšie zmeny sú v poslednom dejstve. Určite ide o obohatenie celého diela.

V čom je pre orchester a dirigenta rozdiel medzi operou a baletom?

Rozdiel je výrazný – v prvom rade vo výkone orchestra, ktorý je v baletoch absolútne nosným zvukovým prvkom, v opere dominuje spev a orchester má často sprievodný charakter. V druhom rade sú balety veľmi náročné a vyžadujúce veľmi úzku spoluprácu javiska a orchestrálnej jamy. V opere je táto spolupráca z určitého hľadiska jednoduchšia.

Predchádzajúca inscenácia Labutieho jazera sa hrala vyše jedenásť rokov. Do akej miery to bolo pri hudobnom naštudovaní novej inscenácie výhodou respektíve nevýhodou?

Určite výhodou je to, že je to známe a napočúvané dielo, nevýhodou môže v budúcnosti byť zo začiatku neusadenosť novej dramaturgie, ktorá by sa však s počtom repríz mala výrazne zlepšovať.

Čajkovského balety patria medzi najhrávanejšie v svetovej baletnej literatúre. Dá sa ešte pri hudobnom naštudovaní nájsť v partitúre niečo nové respektíve vložiť mu vlastnú osobnú pečať?

 Pri každom, nielen novom naštudovaní, ale aj pri každom otvorení partitúry, človek nachádza nové, krásne a nepoznané miesta. Pri práci s novým obsadením a novými sólistami na javisku, ale aj s novými muzikantmi v jame, získavate neustále nové inšpirácie a nový pohľad na dielo.